Tielse cursisten van de basiscursus allemaal geslaagd. Foto: Harvey van Diek

BMP-cursussen bijna afgerond

Welke broedcode voer je in? En hoe krijg je uiteindelijk een mooi overzicht van alle broedvogels in je eigen BMP-gebied? Deze vragen passeerden in de 5 BMP-cursussen en de basiscursus die we dit voorjaar samen met vogelwerkgroepen verzorgden.

Bijna 100 deelnemers namen deel aan de cursussen. Ze kunnen als broedvogeltellers voor BMP en MUS aan de slag in de regio’s West-Friesland, Groningen, Nijverdal, Utrecht, Schouwen-Duiveland en Tiel. De BMP-cursussen bestonden uit 4 avonden waarop een docent van Sovon de theorie uitlegde, telkens gevolgd door een praktijkochtend met voornamelijk ervaren broedvogeltellers als begeleiders.

Popelen

De BMP-cursussen werden met een toets afgesloten, waarvoor bijna iedere deelnemer met vlag en wimpel slaagde. Ze staan te popelen om het geleerde in de praktijk te brengen in een eigen BMP-telgebied. Op terugkomavonden voorafgaand aan het broedseizoen van 2018 geven we daar samen met de cursisten een start aan.

Geslaagde cursisten met docenten Jan-Willem Vergeer en Albert de Jong (voorgrond) en praktijkdocenten Wilco Stoopendaal (links), Michiel van Vliet en Gerrie Abel (middenvoor).

Ook een cursus volgen?

De BMP-cursussen en basiscursussen organiseren we vrijwel altijd in samenspraak met vogelwerkgroepen. Voor het voorjaar van 2018 staat er al een in Zuid-Kennemerland gepland. Meer informatie op de cursuspagina.

Sinds kort hebben we een vernieuwde online cursus voor het MUS-project.