Een erg mooie BMP-ochtend in Tiel | Foto: Harvey van Diek

BMP-cursus broedvogels inventariseren van Sovon

Ben je een vogelaar en wil je meer leren over het inventariseren van broedvogels? Of werk je als terreinbeheerder of vogelwerkgroep met enthousiaste vrijwilligers? Dan is de BMP-cursus broedvogels inventariseren van Sovon precies datgene wat je zoekt. Tijdens deze cursus leer je aankomend voorjaar om zelfstandig broedvogels te inventariseren in jouw gebied.

BMP-cursus

Tijdens de BMP-cursus leer je om een broedvogelinventarisatie te maken volgens de methodiek van het Broedvogel Monitoring Project (BMP) van Sovon. In vijf theorieavonden gaan we dieper in op het BMP en de telmethodiek, het uitvoeren van een broedvogeltelling en het verwerken van de gegevens uit het veld om tot schattingen van het aantal broedvogels te komen.

Theorie en praktijk

De cursus wordt zoveel mogelijk afgestemd op de regio waar de cursus gegeven wordt, met de kenmerkende landschappen en de daarbij horende broedvogels. De theorieavonden worden afgewisseld met vier á vijf praktijkochtenden onder professionele begeleiding, zodat je als cursist de opgedane kennis meteen in de praktijk kan toepassen. Tijdens de veldbezoeken gaan we veelal in kleinere groepjes op pad met ervaren velddocenten. De resultaten van deze bezoeken worden ter oefening ingevoerd en geclusterd in Avimap, waardoor je de resultaten zelf leert verwerken.

Eindtoets

Aan het einde van de cursus wordt je kennis getoetst met een examen. Na het succesvol afronden hiervan kun je zelfstandig een BMP-telling uitvoeren en de telgegevens verwerken.

De BMP-cursus is geschikt voor groepen van 10 tot 15 vogelonderzoekende vrijwilligers. Voor BMP-cursussen bij jou in de buurt kun je kijken op de website. Wil je meer weten, neem dan contact met ons.