BMP 2013: tussenstand Zeeland

Het broedseizoen 2013 is zo goed als afgerond. Tijd dus voor BMP-end Nederland om de broedvogeltellingen van afgelopen seizoen uit te werken en aan Sovon door te geven.

Door Jan-Willem Vergeer

Snel je BMP-gegevens uitwerken heeft meerwaarde

Tijdig uitwerken van BMP-data is dit jaar extra belangrijk vanwege het atlasproject. BMP-data zijn ook van belang voor atlastellers. Immers: een atlasteller is zeer geholpen met BMP-data uit zijn of haar atlasblok bij het completeren van de soortenlijst en het maken van aantalsschattingen. Voorwaarde is wel dat het gaat om tijdens de atlas-periode  verzameld BMP-materiaal. Het zojuist afgelopen broedseizoen is dus het eerste dat een atlas-meerwaarde heeft. Hoe sneller de BMP-gegevens beschikbaar zijn, des te meer heeft de atlasser eraan!  Natuurlijk zijn er meer redenen om uw atlasdata spoedig uit te werken. Zo leert de ervaring dat  het erg prettig is als de veldervaringen nog vers in het brein van de teller zitten. Ook medetellers en terreinbeheerders vinden het vaak prettig als de resultaten snel bekend zijn. Sovon zal dit jaar voor het eerst data van het net voorbije broedseizoen verwerken in de eind november te verschijnen vogelbalans: vers van de pers dus.

Wat is de stand van zaken in Zeeland?

Dat alles kan alleen met uw hulp, en in Zeeland ziet het er redelijk uit.  Kijk maar eens naar bijgaande kaart. Hierop zijn alle bij Sovon bekende BMP-proefvlakken in Zeeland te zien, die de afgelopen vijf jaar tenminste eenmaal geteld zijn. Van de ingekleurde proefvlakken zijn de resultaten van 2013 al ingeleverd (bijgewerkt tot en met 28 augustus), bij de open proefvlakken is dat (nog) niet het geval. Momenteel zijn er 20 Zeeuwse BMP A, B en –W-plots bij Sovon ingeleverd. Hulde voor deze snelle actie! Daarnaast zin van 23 telgebieden al wel tellingen ingevoerd, maar de totalen zijn nog niet aan Sovon doorgegeven. Het totaal aantal BMP-tellingen voor dit jaar zal dus ongetwijfeld nog wel wat hoger uitvallen.

Een deel van de op de kaart als  ingeleverde plots zichtbare gebieden maken deel uit van het Zeeuwse akker- en weidevogelmeetnet. Binnen de Vogelwerkgroepen laat VWG De Steltkluut zich niet onbetuigd, met drie reeds ingeleverde plots. Daaronder het door Franklin Tombeur getelde Canisvliet; met de Sint Kuiskreek in West Zeeuws-Vlaanderen de langst lopende Zeeuwse BMP-reeks. De Braakman is dit jaar in opdracht van Staatsbosbeheer geteld. Verder weten we dat de Schouwse Zeepeduinen weer compleet geteld zijn, waarmee de status van best geteld Zeeuws duingebied eer wordt aangedaan.

Tot slot nog een tip: maakt u gebruik van autocluster en bent u klaar met invoeren, vergeet dan niet om op de knop “verzenden aan sovon” te drukken. Pas als dat gedaan is, komt uw telgebied als “afgerond” in onze administratie terecht.

Contact

Heeft u verder nog vragen bij het afronden van uw BMP-telling? Mail aan broedvogels@sovon.nl of jan-willem.vergeer@sovon.nl en we zullen ons best doen om u te helpen.