BMP 2013: tussenstand Utrecht

Het broedseizoen 2013 is zo goed als afgerond. Tijd dus voor BMP-end Nederland om de broedvogeltellingen van afgelopen seizoen uit te werken en aan Sovon door te geven.

Door Jan-Willem Vergeer

Snel je BMP-gegevens uitwerken heeft meerwaarde

Tijdig uitwerken van BMP-data is dit jaar extra belangrijk vanwege het atlasproject. BMP-data zijn ook van belang voor atlastellers. Immers: een atlasteller is zeer geholpen met BMP-data uit zijn of haar atlasblok bij het completeren van de soortenlijst en het maken van aantalsschattingen. Voorwaarde is wel dat het gaat om tijdens de atlas-periode  verzameld BMP-materiaal. Het zojuist afgelopen broedseizoen is dus het eerste dat een atlas-meerwaarde heeft. Hoe sneller de BMP-gegevens beschikbaar zijn, des te meer heeft de atlasser eraan!  Natuurlijk zijn er meer redenen om uw atlasdata spoedig uit te werken. Zo leert de ervaring dat  het erg prettig is als de veldervaringen nog vers in het brein van de teller zitten. Ook medetellers en terreinbeheerders vinden het vaak prettig als de resultaten snel bekend zijn. Sovon zal dit jaar voor het eerst data van het net voorbije broedseizoen verwerken in de eind november te verschijnen vogelbalans: vers van de pers dus.

Wat is de stand van zaken in Utrecht?

Dat alles kan alleen met uw hulp. In Utrecht loopt het vooralsnog geen storm. Er zijn drie in 2013 getelde proefvlakken binnen: Waverhoek (Botshol), Lekuiterwaarden Uitweg en Bossenwaarden-West, Nieuwegein. Dank aan de tellers voor hun snelle afhandeling! Hopelijk zal er nog het een en ander volgen (bij zes autocluster-plots zijn al telrondes ingevoerd), maar duidelijk is wel dat enige versterking van het BMP-aanbod in Utrecht zeker gewenst is. Wie pakt de handschoen op?  Positief nieuws is er alvast van de Loosdrechtse Plassen en omgeving. Daar is de Bethunepolder geteld door enthousiaste vrijwilligers en is overleg gaande om de niet geringe telinspanningen van VWG het Gooi aan de Sovon-database te koppelen.

Tot slot nog een tip: maakt u gebruik van autocluster en bent u klaar met invoeren, vergeet dan niet om op de knop “verzenden aan sovon” te drukken. Pas als dat gedaan is, komt uw telgebied als “afgerond” in onze administratie terecht.

Contact

Heeft u verder nog vragen bij het afronden van uw BMP-telling? Mail aan broedvogels@sovon.nl of jan-willem.vergeer@sovon.nl en we zullen ons best doen om u te helpen.