BMP 2013: tussenstand Overijssel

Het broedseizoen 2013 is zo goed als afgerond. Tijd dus voor BMP-end Nederland om de broedvogeltellingen van afgelopen seizoen uit te werken en aan Sovon door te geven.

Door Jan-Willem Vergeer

Snel je BMP-gegevens uitwerken heeft meerwaarde

Tijdig uitwerken van BMP-data is dit jaar extra belangrijk vanwege het atlasproject. BMP-data zijn ook van belang voor atlastellers. Immers:  een atlasteller is zeer geholpen met BMP-data uit zijn of haar atlasblok bij het completeren van de soortenlijst en het maken van aantalsschattingen. Voorwaarde is wel dat het gaat om tijdens de atlas-periode verzameld BMP-materiaal. Het zojuist afgelopen broedseizoen is dus het eerste dat een atlas-meerwaarde heeft. Hoe sneller de BMP-gegevens beschikbaar zijn, des te meer heeft de atlasser eraan!  Natuurlijk zijn er meer redenen om uw atlasdata spoedig uit te werken. Zo leert de ervaring dat  het erg prettig is als de veldervaringen nog vers in het brein van de teller zitten. Ook medetellers en terreinbeheerders vinden het vaak prettig als de resultaten snel bekend zijn. Sovon zal dit jaar voor het eerst data van het net voorbije broedseizoen verwerken in de eind november te verschijnen vogelbalans: vers van de pers dus.

Wat is de stand van zaken in Overijssel?

Dat alles kan alleen met uw hulp. En in Overijssel zit dat wel snor. Kijk maar eens naar bijgaande kaart. Hierop zijn alle bij Sovon bekende BMP-proefvlakken in Overijssel te zien, die de afgelopen vijf jaar tenminste eenmaal geteld zijn.  Van de ingekleurde proefvlakken zijn de resultaten van 2013 al ingeleverd (bijgewerkt tot en met 28 augustus), bij de open proefvlakken is dat (nog) niet het geval. Overijsselse BMP-ers  blijken punctuele lieden: er zijn al 49 BMP A, B en –W-plots bij Sovon ingeleverd. Hulde voor deze snelle actie!

Voor een niet gering deel is het behoorlijke aantal reeds ingeleverde telgebieden te danken aan de snelle aanlevering van de gegevens van het provinciale broedvogelmeetnet. Ook de telgroep van de Wieden is weer flink aan de slag geweest en heeft veel resultaten al ingeleverd. Mooi toch dat de tellingen van dit belangrijke  gebied momenteel zo goed loopt! Nu het succesvolle Wieden-model naar de Weerribben geëxporteerd is, verwachten we ook mooie resultaten van deze niet minder waardevolle buur. De hoeveelheid aangeleverde BMP-data uit Twente blijft momenteel iets achter bij die van de westelijke regio’s; de laatste jaren was dat meestal andersom. We kunnen vast nog een inhaalslag van de Twenten verwachten…

Tot slot nog een tip: maakt u gebruik van autocluster en bent u klaar met invoeren, vergeet dan niet om op de knop “verzenden aan sovon” te drukken. Pas als dat gedaan is, komt uw telgebied als “afgerond” in onze administratie terecht.

Contact

Heeft u verder nog vragen bij het afronden van uw BMP-telling? Mail aan broedvogels@sovon.nl of jan-willem.vergeer@sovon.nl en we zullen ons best doen om u te helpen.