BMP 2013: tussenstand Noord-Holland

Het broedseizoen 2013 is zo goed als afgerond. Tijd dus voor BMP-end Nederland om de broedvogeltellingen van afgelopen seizoen uit te werken en aan Sovon door te geven.

Door Jan-Willem Vergeer

Snel je BMP-gegevens uitwerken heeft meerwaarde

Tijdig uitwerken van BMP-data is dit jaar extra belangrijk vanwege het atlasproject. BMP-data zijn ook van belang voor atlastellers. Immers:  een atlasteller is zeer geholpen met BMP-data uit zijn of haar atlasblok bij het completeren van de soortenlijst en het maken van aantalsschattingen. Voorwaarde is wel dat het gaat om tijdens de atlas-periode  verzameld BMP-materiaal. Het zojuist afgelopen broedseizoen is dus het eerste dat een atlas-meerwaarde heeft. Hoe sneller de BMP-gegevens beschikbaar zijn, des te meer heeft de atlasser eraan!  Natuurlijk zijn er meer redenen om uw atlasdata spoedig uit te werken. Zo leert de ervaring dat  het erg prettig is als de veldervaringen nog vers in het brein van de teller zitten. Ook medetellers en terreinbeheerders vinden het vaak prettig als de resultaten snel bekend zijn. Sovon zal dit jaar voor het eerst data van het net voorbije broedseizoen verwerken in de eind november te verschijnen vogelbalans: vers van de pers dus.

Wat is de stand van zaken in Noord-Holland?

Dat alles kan alleen met uw hulp. En in Noord-Holland zit dat wel snor. Kijk maar eens naar bijgaande kaart. Hierop zijn alle bij Sovon bekende BMP-proefvlakken in Noord-Holland te zien, die de afgelopen vijf jaar tenminste eenmaal geteld zijn. Van de ingekleurde proefvlakken zijn de resultaten van 2013 al ingeleverd (bijgewerkt tot en met 28 augustus), bij de open proefvlakken is dat (nog) niet het geval. Noord-Hollandse  BMP-ers  blijken punctuele lieden: er zijn al 42 BMP A, B en –W-plots bij Sovon ingeleverd. Hulde voor deze snelle actie!

De duinstreek is relatief rijk aan BMP-telgebieden. Hier komt ook een flink deel van de reeds aangeleverde data vandaan, waarbij de Pettemer Duinen en het Zwanenwater eruit springen. De al vele jaren actieve telgroep van het Zwanenwater is dit jaar overgestapt op autoclustering. De landgoederen aan de duinrand rond IJmuiden worden al jaren gevolgd door Fred Hopman, die er ook dit jaar een aantal voor zijn rekening nam. De toename van BMP-telgebieden rond Schagen is een prettig gevolg van de vorig jaar door Roelf Hovinga gegeven cursus. Fijn dat veel van de cursisten ook dit jaar aan de slag zijn gegaan!

Een groot deel van de weidevogelplots in provincie maken deel uit van het provinciale meetnet, dat ook in 2013 is uitgevoerd.

Tot slot nog een tip: maakt u gebruik van autocluster en bent u klaar met invoeren, vergeet dan niet om op de knop “verzenden aan sovon” te drukken. Pas als dat gedaan is, komt uw telgebied als “afgerond” in onze administratie terecht.

Contact

Heeft u verder nog vragen bij het afronden van uw BMP-telling? Mail aan broedvogels@sovon.nl of jan-willem.vergeer@sovon.nl en we zullen ons best doen om u te helpen.