BMP 2013: tussenstand Noord-Brabant

Het broedseizoen 2013 is zo goed als afgerond. Tijd dus voor BMP-end Nederland om de broedvogeltellingen van afgelopen seizoen uit te werken en aan Sovon door te geven.

Door Jan-Willem Vergeer

Snel je BMP-gegevens uitwerken heeft meerwaarde

Tijdig uitwerken van BMP-data is dit jaar extra belangrijk vanwege het atlasproject. BMP-data zijn ook van belang voor atlastellers. Immers:  een atlasteller is zeer geholpen met BMP-data uit zijn of haar atlasblok bij het completeren van de soortenlijst en het maken van aantalsschattingen. Voorwaarde is wel dat het gaat om tijdens de atlas-periode  verzameld BMP-materiaal. Het zojuist afgelopen broedseizoen is dus het eerste dat een atlas-meerwaarde heeft. Hoe sneller de BMP-gegevens beschikbaar zijn, des te meer heeft de atlasser eraan!  Natuurlijk zijn er meer redenen om uw atlasdata spoedig uit te werken. Zo leert de ervaring dat  het erg prettig is als de veldervaringen nog vers in het brein van de teller zitten. Ook medetellers en terreinbeheerders vinden het vaak prettig als de resultaten snel bekend zijn. Sovon zal dit jaar voor het eerst data van het net voorbije broedseizoen verwerken in de eind november te verschijnen vogelbalans: vers van de pers dus.

Wat is de stand van zaken in Brabant?

Dat alles kan alleen met uw hulp. In Brabant gaat dat vast goed komen, maar op dit moment is de spoeling nog wat dun. Kijk maar eens naar bijgaande kaart. Hierop zijn alle bij Sovon bekende BMP-proefvlakken in Brabant te zien, die de afgelopen vijf jaar tenminste eenmaal geteld zijn. Van de ingekleurde proefvlakken zijn de resultaten van 2013 al ingeleverd (bijgewerkt tot en met 28 augustus), bij de open proefvlakken is dat (nog) niet het geval. In Brabant zijn tot nu toe 21 BMP A, B en –W-plots  bij Sovon ingeleverd. Hulde voor de  snelle inleveraars!

De reeds ingeleverde  telgebieden zijn verspreid over de hele provincie te vinden, met concentraties bezuiden Valkenswaard en benoorden Tilburg. 42 Brabantse BMP-telgebieden staan voor 2013 op “autocluster”, hetgeen hopelijk betekent dat ze dit jaar onderzocht zijn. We mogen dus gelukkig nog heel wat moois verwachten uit uiteenlopende Brabantse parels als de Biesbosch, de Kampina en de Strabrechtse Heide. Van groot belang is dat diverse gebieden ook in 2013 in het kader van het provinciale broedvogelmeetnet geteld zijn. De resultaten hiervan gaan ongetwijfeld ook nog binnen komen. In West-Brabant is op het moment van schrijven weliswaar nog niet veel binnen, maar de laatste jaren zien we hier wel een opleving in de BMP-deelname, waarbij SBB-monitoring man Bart Weel een stimulerende rol speelt.

Tot slot nog een tip: maakt u gebruik van autocluster en bent u klaar met invoeren, vergeet dan niet om op de knop “verzenden aan sovon” te drukken. Pas als dat gedaan is, komt uw telgebied als “afgerond” in onze administratie terecht.

Contact

Heeft u verder nog vragen bij het afronden van uw BMP-telling? Mail aan broedvogels@sovon.nl of jan-willem.vergeer@sovon.nl en we zullen ons best doen om u te helpen.