BMP 2013: tussenstand Limburg

Het broedseizoen 2013 is zo goed als afgerond. Tijd dus voor BMP-end Nederland om de broedvogeltellingen van afgelopen seizoen uit te werken en aan Sovon door te geven.

Door Jan-Willem Vergeer

Snel je BMP-gegevens uitwerken heeft meerwaarde

Tijdig uitwerken van BMP-data is dit jaar extra belangrijk vanwege het atlasproject. BMP-data zijn ook van belang voor atlastellers. Immers:  een atlasteller is zeer geholpen met BMP-data uit zijn of haar atlasblok bij het completeren van de soortenlijst en het maken van aantalsschattingen. Voorwaarde is wel dat het gaat om tijdens de atlas-periode  verzameld BMP-materiaal. Het zojuist afgelopen broedseizoen is dus het eerste dat een atlas-meerwaarde heeft. Hoe sneller de BMP-gegevens beschikbaar zijn, des te meer heeft de atlasser eraan!  Natuurlijk zijn er meer redenen om uw atlasdata spoedig uit te werken. Zo leert de ervaring dat  het erg prettig is als de veldervaringen nog vers in het brein van de teller zitten.  Ook medetellers en terreinbeheerders vinden het vaak prettig als de resultaten snel bekend zijn. Sovon zal dit jaar voor het eerst data van het net voorbije broedseizoen verwerken in de eind november te verschijnen vogelbalans: vers van de pers dus.

Wat is de stand van zaken in Limburg?

Dat alles kan alleen met uw hulp. In Limburg gaat dat vast goed komen, maar op dit moment is de spoeling nog wat dun.  Kijk maar eens naar bijgaande kaart. Hierop zijn alle bij Sovon bekende BMP-proefvlakken in Limburg te zien, die de afgelopen vijf jaar tenminste eenmaal geteld zijn.  Van de ingekleurde proefvlakken zijn de resultaten van 2013 al ingeleverd (bijgewerkt tot en met 28 augustus), bij de open proefvlakken is dat (nog) niet het geval.  In Limburg zijn tot nu toe 18 BMP A, B en –W-plots  bij Sovon ingeleverd. Hulde voor de  snelle inleveraars!

Relatief veel getelde plots zijn gesitueerd aan de boorden van de Maas. Toch slinkt het aantal telgebieden hier langzaam maar zeker. Jammer, want de ontwikkelingen hier zijn zeer de moeite waard om te blijven volgen. Tellers als Tjeu Vossen (Stevolplas) hebben dat goed in de gaten: van hem mochten een zeer fraai rapport over  de ontwikkelingen in zijn telgebieden over de afgelopen vijf teljaren in  ontvangen. Veel dank daarvoor!

Het wegvallen van het broedvogelmeetnet van de provincie is uiteraard een flinke tik voor het BMP in Limburg. Hopelijk lukt het de komende jaren om die klap in ieder geval in de belangrijkste gebieden zo goed mogelijk op te vangen door de inzet van enthousiaste vrijwilligers. Wellicht dat de inspirerende werkwijze van  vogelwerkgroepen als die van Nederweert tot voorbeeld kan strekken.

Tot slot nog een tip: maakt u gebruik van autocluster en bent u klaar met invoeren, vergeet dan niet om op de knop “verzenden aan sovon” te drukken. Pas als dat gedaan is, komt uw telgebied als “afgerond” in onze administratie terecht.

Contact

Heeft u verder nog vragen bij het afronden van uw BMP-telling? Mail aan broedvogels@sovon.nl of jan-willem.vergeer@sovon.nl en we zullen ons best doen om u te helpen.