BMP 2013: tussenstand Groningen

Het broedseizoen 2013 is zo goed als afgerond. Tijd dus voor BMP-end Nederland om de broedvogeltellingen van afgelopen seizoen uit te werken en aan Sovon door te geven.

Door Jan-Willem Vergeer

Snel je BMP-gegevens uitwerken heeft meerwaarde

Tijdig uitwerken van BMP-data is dit jaar extra belangrijk vanwege het atlasproject. BMP-data zijn ook van belang voor atlastellers. Immers:  een atlasteller is zeer geholpen met BMP-data uit zijn of haar atlasblok bij het completeren van de soortenlijst en het maken van aantalsschattingen. Voorwaarde is wel dat het gaat om tijdens de atlas-periode  verzameld BMP-materiaal. Het zojuist afgelopen broedseizoen is dus het eerste dat een atlas-meerwaarde heeft. Hoe sneller de BMP-gegevens beschikbaar zijn, des te meer heeft de atlasser eraan!  Natuurlijk zijn er meer redenen om uw atlasdata spoedig uit te werken. Zo leert de ervaring dat  het erg prettig is als de veldervaringen nog vers in het brein van de teller zitten.  Ook medetellers en terreinbeheerders vinden het vaak prettig als de resultaten snel bekend zijn. Sovon zal dit jaar voor het eerst data van het net voorbije broedseizoen verwerken in de eind november te verschijnen vogelbalans: vers van de pers dus.

Wat is de stand van zaken in Groningen?

Dat alles kan alleen met uw hulp. En zowaar: na wat magere jaren lijkt de BMP-spoeling in Groningen weer wat dikker te worden. Kijk maar eens naar bijgaande kaart. Hierop zijn alle bij Sovon bekende BMP-proefvlakken in Groningen te zien, die de afgelopen vijf jaar tenminste eenmaal geteld zijn. Van de ingekleurde proefvlakken zijn de resultaten van 2013 al ingeleverd (bijgewerkt tot en met 28 augustus), bij de open proefvlakken is dat (nog) niet het geval. In Groningen zijn tot nu toe 32  BMP A, B en –W-plots  bij Sovon ingeleverd. Hulde voor de  snelle inleveraars!

Van groot belang voor de bescheiden wederopstanding van het BMP in Groningen is de prettige samenwerking met het Groninger Landschap en haar vrijwilligers. Daarnaast zijn de tellingen langs de Groninger waddenkust (nog niet binnen) en in de Dollard (grotendeels binnen) een vaste waarde, terwijl in het zuidoosten dankzij Nico de Vries en consorten ook flink wat progressie is geboekt. Voeg daar wat echte volhouders als Alco van Klinken (zijn Hesselinkslaan is het langst getelde BMP-proefvlak van Groningen) aan toe en het totaalbeeld is zo gek nog niet. Zorgwekkend is wel het Lauwersmeer, waar de langlopende (professionele) telreeks dit jaar helaas werd onderbroken.

 Tot slot nog een tip: maakt u gebruik van autocluster en bent u klaar met invoeren, vergeet dan niet om op de knop “verzenden aan sovon” te drukken. Pas als dat gedaan is, komt uw telgebied als “afgerond” in onze administratie terecht.

Contact

Heeft u verder nog vragen bij het afronden van uw BMP-telling? Mail aan broedvogels@sovon.nl of jan-willem.vergeer@sovon.nl en we zullen ons best doen om u te helpen.