BMP 2013: tussenstand Gelderland

Het broedseizoen 2013 is zo goed als afgerond. Tijd dus voor BMP-end Nederland om de broedvogeltellingen van afgelopen seizoen uit te werken en aan Sovon door te geven.

Door Jan-Willem Vergeer

Snel je BMP-gegevens uitwerken heeft meerwaarde

Tijdig uitwerken van BMP-data is dit jaar extra belangrijk vanwege het atlasproject. BMP-data zijn ook van belang voor atlastellers. Immers:  een atlasteller is zeer geholpen met BMP-data uit zijn of haar atlasblok bij het completeren van de soortenlijst en het maken van aantalsschattingen. Voorwaarde is wel dat het gaat om tijdens de atlas-periode  verzameld BMP-materiaal. Het zojuist afgelopen broedseizoen is dus het eerste dat een atlas-meerwaarde heeft. Hoe sneller de BMP-gegevens beschikbaar zijn, des te meer heeft de atlasser eraan!  Natuurlijk zijn er meer redenen om uw atlasdata spoedig uit te werken. Zo leert de ervaring dat  het erg prettig is als de veldervaringen nog vers in het brein van de teller zitten.  Ook medetellers en terreinbeheerders vinden het vaak prettig als de resultaten snel bekend zijn. Sovon zal dit jaar voor het eerst data van het net voorbije broedseizoen verwerken in de eind november te verschijnen vogelbalans: vers van de pers dus.

Wat is de stand van zaken in Gelderland?

Dat alles kan alleen met uw hulp. In Gelderland gaat dat vast goed komen, maar op dit moment is de spoeling nog wat dun.  Kijk maar eens naar bijgaande kaart. Hierop zijn alle bij Sovon bekende BMP-proefvlakken in Gelderland te zien, die de afgelopen vijf jaar tenminste eenmaal geteld zijn.  Van de ingekleurde proefvlakken zijn de resultaten van 2013 al ingeleverd (bijgewerkt tot en met 28 augustus), bij de open proefvlakken is dat (nog) niet het geval.  In Gelderland zijn tot nu toe 33  BMP A, B en –W-plots  bij Sovon ingeleverd. Hulde voor de  snelle inleveraars!

De tellers van de Zuid-Veluwe zijn het verst met het afronden van hun BMP-data.  Dankzij een gerichte actie zijn er ook elders op de Veluwe heel wat telgebieden bijgekomen. We zijn heel benieuwd naar de resultaten in deze telgebieden.

Uit belangrijk telclusters zoals de Gelderse Poort en delen van de oostelijke Achterhoek zal ongetwijfeld nog het een en ander binnen komen. Toch vallen er op de kaart ook een aantal minder gedekte regio’s op, waar buiten de proefvlakken van het (professionele) Meetnet Gelderland weinig BMP-actie te bespeuren valt. Initiatieven in deze regio’s zijn zeer welkom!

Nog een tip: maakt u gebruik van autocluster en bent u klaar met invoeren, vergeet dan niet om op de knop “verzenden aan sovon” te drukken. Pas als dat gedaan is, komt uw telgebied als “afgerond” in onze administratie terecht.

Contact

Heeft u verder nog vragen bij het afronden van uw BMP-telling? Mail aan broedvogels@sovon.nl of jan-willem.vergeer@sovon.nl en we zullen ons best doen om u te helpen.