BMP 2013: tussenstand Friesland

Het broedseizoen 2013 is zo goed als afgerond. Tijd dus voor BMP-end Nederland om de broedvogeltellingen van afgelopen seizoen uit te werken en aan Sovon door te geven.

Door Jan-Willem Vergeer

Snel je BMP-gegevens uitwerken heeft meerwaarde

Tijdig uitwerken van BMP-data is dit jaar extra belangrijk vanwege het atlasproject. BMP-data zijn ook van belang voor atlastellers. Immers: een atlasteller is zeer geholpen met BMP-data uit zijn of haar atlasblok bij het completeren van de soortenlijst en het maken van aantalsschattingen. Voorwaarde is wel dat het gaat om tijdens de atlas-periode verzameld BMP-materiaal. Het zojuist afgelopen broedseizoen is dus het eerste dat een atlas-meerwaarde heeft. Hoe sneller de BMP-gegevens beschikbaar zijn, des te meer heeft de atlasser eraan! Natuurlijk zijn er meer redenen om uw atlasdata spoedig uit te werken. Zo leert de ervaring dat het erg prettig is als de veldervaringen nog vers in het brein van de teller zitten. Ook medetellers en terreinbeheerders vinden het vaak prettig als de resultaten snel bekend zijn. Sovon zal dit jaar voor het eerst data van het net voorbije broedseizoen verwerken in de eind november te verschijnen vogelbalans: vers van de pers dus.

Wat is de stand van zaken in Friesland?

Dat alles kan alleen met uw hulp. En in Friesland zit dat wel snor. Kijk maar eens naar bijgaande kaart. Hierop zijn alle bij Sovon bekende BMP-proefvlakken in Friesland te zien, die de afgelopen vijf jaar tenminste eenmaal geteld zijn.  Van de ingekleurde proefvlakken zijn de resultaten van 2013 al ingeleverd (bijgewerkt tot en met 28 augustus) , bij de open proefvlakken is dat (nog) niet het geval. Friese BMP-ers  blijken punctuele lieden. Liefst 60 BMP A, B en –W-plots zijn al bij Sovon ingeleverd. Hulde voor deze snelle actie!

Een blik op de kaart leert dat er een mooie spreiding van BMP-telgebieden door de hele provincie te vinden is. Ook de in 2013 geteld en reeds doorgegeven proefvlakken zijn in alle uithoeken te vinden. Op de eilanden zal de spoeling ongetwijfeld wat dunner zijn dan in 2012, toen daar een bijna volledige telling plaatsvond. Gelukkig worden een aantal proefvlakken vaker geteld, zodat we ook in tussenliggende jaren een beeld van de vele broedvogels op de eilanden verkrijgen. Veel kwelders en zomerpolders langs het vasteland worden al vaker geteld; van een deel van deze belangrijke proefvlakken is de informatie alweer binnen. Een ander opvallend aspect zijn de vele in 2013 getelde en reeds doorgestuurde proefvlakken  in terreinen van It Fryske Gea en Staatsbosbeheer. De goede samenwerking tussen terreinbeheerders, vrijwilligers en Sovon werpt hier duidelijk zijn vruchten af. Een voorbeeld voor andere provincies!

Nog een tip: maakt u gebruik van autocluster en bent u klaar met invoeren, vergeet dan niet om op de knop 'verzenden aan sovon' te drukken. Pas als dat gedaan is, komt uw telgebied als 'afgerond' in onze administratie terecht.

Contact

Heeft u verder nog vragen bij het afronden van uw BMP-telling? Mail voor proefvlakken die deel uitmaken van het WeidevogelMeetnet Friesland aan Jelle Postma (jelle-postma@sovon.nl)  en voor andere plots aan Jelle of broedvogels@sovon.nl of jan-willem.vergeer@sovon.nl en we zullen ons best doen om u te helpen.