BMP 2013: tussenstand Flevoland

Het broedseizoen 2013 is zo goed als afgerond. Tijd dus voor BMP-end Nederland om de broedvogeltellingen van afgelopen seizoen uit te werken en aan Sovon door te geven.

Door Jan-Willem Vergeer

Snel je BMP-gegevens uitwerken heeft meerwaarde

Tijdig uitwerken van BMP-data is dit jaar extra belangrijk vanwege het atlasproject. BMP-data zijn ook van belang voor atlastellers. Immers: een atlasteller is zeer geholpen met BMP-data uit zijn of haar atlasblok bij het completeren van de soortenlijst en het maken van aantalsschattingen. Voorwaarde is wel dat het gaat om tijdens de atlas-periode verzameld BMP-materiaal. Het zojuist afgelopen broedseizoen is dus het eerste dat een atlas-meerwaarde heeft. Hoe sneller de BMP-gegevens beschikbaar zijn, des te meer heeft de atlasser eraan! Natuurlijk zijn er meer redenen om uw atlasdata spoedig uit te werken. Zo leert de ervaring dat het erg prettig is als de veldervaringen nog vers in het brein van de teller zitten. Ook medetellers en terreinbeheerders vinden het vaak prettig als de resultaten snel bekend zijn. Sovon zal dit jaar voor het eerst data van het net voorbije broedseizoen verwerken in de eind november te verschijnen vogelbalans: vers van de pers dus.

Wat is de stand van zaken in Flevoland?

Dat alles kan alleen met uw hulp. In Flevoland loopt het vooralsnog geen storm. Er zijn drie in 2013 getelde proefvlakken binnen: Roggebotzand (derde jaar achtereen), en twee nieuwe plots in de Noordoostpolder: Zwarte Hoek en Rotterdamse Hoek. Hopelijk zal er nog het een en ander volgen, maar duidelijk is wel dat enige versterking van het BMP-aanbod in Flevoland zeker gewenst is. Wie pakt de handschoen op?

Ongetwijfeld kunnen we binnenkort nog getelde proefvlakken in het Bargerveen en het Dwingeloose Veld tegemoet zien. Hartelijk dank voor alle tellingen en mocht de uwe er nog niet tussen zitten: we zien ernaar uit hem binnenkort te ontvangen.

Nog een tip: maakt u gebruik van autocluster en bent u klaar met invoeren, vergeet dan niet om op de knop 'verzenden aan sovon' te drukken. Pas als dat gedaan is, komt uw telgebied als 'afgerond' in onze administratie terecht.

Contact

Heeft u verder nog vragen bij het afronden van uw BMP-telling? Mail aan broedvogels@sovon.nl of jan-willem.vergeer@sovon.nl en we zullen ons best doen om u te helpen.