Het aflezen van een geringde Kievit is een lastig klusje - foto: Albert de Jong

Blog: roodborst op stelten

Verstopt naast de eieren in de rand van het nest hebben we een permanent marker ingegraven. Dopje eraf, zodat de rode stiftpunt vrijkomt, en nu afwachten…

Kievitkuikens in het Binnenveld zijn herkenbaar aan blauwe codevlaggen. Wanneer je met de telescoop een perceel afspeurt vergroot dat de trefkans enigszins. De toch best lastig te vinden kuikens – zeker wanneer ze pas één, twee weken oud zijn – vormen een echte uitdaging voor onze vrijwilligers. Afstand, lichtval, gewas op het land en natuurlijk de zich verstoppende kuikens zelf maken het een hele puzzel om bij het tellen en waarnemen een gezinnetje compleet te krijgen. De blauwe vlag aan het bovenloopbeen helpt dan beslist om een kuiken te spotten.

Permanent marker

Maar een gezin is niet compleet zonder pa of moe. In het geval van de Kievit dus vooral moe, pa houd zich nadat de eieren zijn uitgekomen vooral nog bezig met ‘haantjes’ gedrag. Kraaien op afstand houden, weidevogelbeschermers afleiden en als het even kan een nieuwe partner verleiden. Op een perceel met ruim twintig vrouwtjes en de nodige mannetjes is het dus de vraag welke moe bij de kuikens hoort. Ze lijken nogal op elkaar. Gelukkig hebben we daar nu wat op gevonden, de permanent marker. Ingegraven in de nestrand doet het ding geduldig zijn werk. Telkens wanneer moe lief op de eieren gaat zitten, en dan bij voorkeur nog wat draait en wiebelt, wordt mevrouw verder ingekleurd. Het resultaat na een paar dagen: een roodborst op stelten.

Familie 5-ZY

Boer en buitenlui reageerden aanvankelijk wat onwennig maar inmiddels heeft iedereen haar in het hart gesloten. Uit de anonimiteit van de massa ontstegen krijgt ‘onze’ roodborst nu steeds meer aandacht. Kleur bekennen heeft dus voordelen, je wordt gezien, besproken en draagt nog beter bij aan het onderzoek naar kuiken overleving. Dankzij mama’s onderscheidende gloss is het nu vrij eenvoudig om familie 5-ZY te vinden. Of ze er zelf ook blij mee is, geen idee. Haar rol als moeder vervult ze in ieder geval met verve.

Inmiddels is er groen licht om bij andere nesten ook markers in te graven. Ik ben benieuwd wanneer de eerste blauwborst gemeld wordt.