Foto: om het volume van het ei te bepalen meet je het nauwkeurig op. Benny Middendorp

Blog: Benny meet eieren voor het Kievitonderzoek

Vrijdag 8 april kwam Frank Majoor van Sovon op bezoek in mijn Kievitonderzoeksgebied, het weidevogelreservaat Westeinde. Samen hebben we eieren opgemeten. Ik verwacht op 21 april de eerste kuikens!

Samen met Frank en Martin van de Reep heb ik eieren van Kieviten opgemeten in het kader van het Jaar van de Kievit. We gingen meerdere nesten af en hebben in totaal 24 eieren opgemeten van 6 nesten (Kieviten leggen bijna altijd 4 eieren). De nesten lagen op één perceel en het was wel zo efficiënt om ze vlak na elkaar af te lopen.

Eieren meten

We meten de eieren om het volume te kunnen berekenen. Bekend is dat vroeg gelegde eieren iets groter zijn en betere kuikens voortbrengen. Verder zouden er verschillen kunnen zijn in legselgrootte en overleving tussen reservaten met goede voedselsituatie en andere gebieden met een mogelijk minder goede voedselsituatie. Door de eieren op te meten proberen we na te gaan of dit klopt. Per onderzoeksgebied worden in het Jaar van de Kievit minimaal 32 eieren opgemeten van zowel vroege als late legsels, zodat we een goede steekproef krijgen.

Dompelmethode. Wat is dat?

Van de legsels hebben we ook de broedduur beoordeeld. Dat hebben we gedaan via de 'dompelmethode'. Dat betekent dat je een ei kort in het water dompelt en kijkt of deze blijft drijven. De meeste eieren bleken 11 dagen oud te zijn. In totaal broeden Kieviten 26-28 dagen, dus ik verwacht rond 25 april de eerste kuikens.

dompelmethode

De dompelmethode

De vorm, kleur en het vlekkenpatroon variëren per ei.