Birds of Ghana

Ghana, op de westkust van Afrika, is een vogelrijk land. Dit nieuwe boek geeft een gedetailleerd overzicht over de 750 soorten die er voorkomen.

Er bestaan verschillende relaties tussen de vogels van Ghana en Nederland. Allereerst als stopplaats tijdens de trek, of overwinteringsplek, van Nederlandse vogels. Van de 2540 in het boek uitgewerkte ringmeldingen kwamen er 300 uit Nederland.
Bovendien hadden en hebben Nederlandse vogelaars een noemenswaardige inbreng in de kennis van de Ghanese vogelwereld. Dat reikt van de 19e eeuwse Henrik Severinus Pel, naar wie de Pel's Visuil is genoemd, tot eigentijdse onderzoekers als Bennie van den Brink (overwinterende Boerenzwaluwen) en Piet Schermerhorn (jarenlang woonachtig geweest in Ghana).

Lees hier een uitgebreide (Engelstalige) beschrijving van het boek.