Bijna 400.000 Brabantse waarnemingen voor de Vogelatlas

Met deze cijfers willen we een indruk te geven hoe ongelooflijk veel werk er door de Brabantse atlastellers is verricht… maar we hoorden heel vaak dat het vooral gewoon leuk was om in het veld te zijn, om op plekken te tellen waar je anders nooit komt en daar verrassende vogelsoorten tegen te komen! Hierbij willen we dan ook alle tellers bedankt voor hun inspanningen!

Vanaf de winter in 2012 tot en met het broedseizoen 2015, en een extra bezemjaar daarna, is heel Nederland geteld voor de nieuwe vogelatlas. Ook in Brabant is natuurlijk geteld in het winterseizoen én het broedseizoen en wel geheel vlakdekkend! Het mooie van deze atlastellingen is dat er voor het eerst de tellers hun gegevens alleen maar elektronisch konden insturen. Eigenlijk kon en moest alles elektronisch.. aanmelden, telformulieren en kaarten uitdraaien en ook de schattingen maken! Daarom zijn er nu, gelijk na de allerlaatste bezemtellingen, alle gegevens direct beschikbaar en kunnen we hier dus de eerste resultaten laten zien!

Feiten

Even wat telfeiten op een rij:

  • 261 geregistreerde tellers deden mee. Soms ook groepjes, dus het werkelijke aantal lag iets hoger;
  • 22.996 tellingen uitgevoerd;
  • Bijna vierhonderdduizend waarnemingen gedaan (396.998!);
  • 253 verschillende wintersoorten geteld;
  • 214 broedvogelsoorten vastgesteld.

Lees meer