De Bijeneter heeft gelukkig een supporter gevonden. Er zijn echter nog genoeg soorten die ook nog steun kunnen gebruiken

Bijeneter heeft supporter gevonden

Bijeneters geven Nederland kleur. In de nieuwe Atlas van de Nederlandse vogels komen diverse (broed)stippen van de Bijeneter. Maar deze soort had nog geen supporter in de Vogelatlas.

Terwijl de eindstreep nadert hebben nog niet alle soorten een supporter voor de Vogelatlas. Daarom is er een eindsprint gestart, waarbij we elke week een soort uitlichten. We trapten af met de Bijeneter. En met succes! 

Ton van Schie is de kersverse supporter van de Bijeneter:

"De keuze voor de Bijeneter was bepaald niet moeilijk, zeker omdat wij van de VWG Solleveld in 2005 ons jaar van de Bijeneter mochten beleven, met het succesvol broeden van 3 paren, in een grote kuil die daar toevallig gegraven was in het Natuurgebied Solleveld bij Monster. Ecologisch staan zij voor warme bloemrijke omgeving met veel Insecten zoals hommels bijen en vlinders, maar ook schoon water met veel libellen. Niet alleen kleurrijk maar ook heel slimme en fascinerende vogels, die goed om kunnen gaan met allerlei predatoren, maar wel een rustige broedplaats nodig hebben zonder menselijke verstoring. wij raakten daar in ieder geval niet op uitgekeken. Kleurrijke vogels in een kleurrijk landschap."

Broedgevallen Bijeneter

In de atlasperiode (2013-2015) heeft de Bijeneter op verschillende plekken (al dan niet succesvol) gebroed:

  • 2015: 12 broedgevallen
  • 2014: 2  
  • 2013: 3

De Bijeneter broedt vanaf 2004 vrijwel jaarlijks in ons land. Het jaar 2015 was met 12 broedgevallen dus één van de beste jaren ooit. Ook dit jaar waren ze weer succesvol, onder andere op Walcheren.

Broedgevallen vorige eeuw

In ons land zijn in de vorige eeuw broedgevallen vastgesteld in 1964 (Haelen, Lim.), 1965 (Terschelling, Fr.) en in 1983 (Texel, NH). Vanaf 2001, dus net ná de vorige atlasperiode werden broedgevallen gemeld van een zandafgraving bij Harkstede in Groningen. Sindsdien volgden er bijna jaarlijks broedpogingen.

Vaste broedvogel

Het lijken er bijna elk jaar meer te worden. Ook dit jaar zijn er broedgevallen in verschillende provincies. Klimaatverandering speelt hier een rol in.

Meer vogels zoeken supporters 

Wil je ook de Bijeneter steunen? Dat kan! Een soort kan natuurlijk meerdere supporters krijgen. Of kies een andere soort, bijvoorbeeld een die ook nog geen supporter heeft. 

Tot 1 januari kun je nog een soort steunen. 

 

Figuur 1: Broedgevallen tijdens de atlasperiode (2013-2015)