Draaihals, opnieuw broedvogel? Foto: Ran Schols

Bijeenkomst Vogelstudiegroep Limburg 20 november

De halfjaarlijkse bijeenkomst van Vogelstudiegroep Limburg van het Natuurhistorisch Genootschap vindt plaats op vrijdag 20 november 2015 van 19.30 tot 22.15 uur.

Locatie als gewoonlijk De Ster, Raadhuisstraat 13, 6042 JK Roermond (telefoon 0475-324164 www.cafezaaldester.nl).

Het programma van de avond ziet er als volgt uit:

 

 

19.00 uur          Zaal open

19.30 uur         Opening door onze dagvoorzitter Max Berlijn.

19.35 uur         Lezing: De Blauwe Kiekendief als wintergast op de Meinweg, GPS als hulpmiddel bij kiekenonderzoek. Peter Heuts - Stichting Koekeloere & René Janssen – Bionet  Natuuronderzoek

20.30 uur          Pauze

21.00 uur         Lezing: De Draaihals op de Meinweg, een nestkastbewoner?  Jan Boeren - Stichting Koekeloere.

21.30 uur         Vogels in Limburg in beeld in 2014/2015. Patrick Palmen verzorgt weer de inmiddels traditionele diashow met de mooiste beelden en hoogtepunten van 2014/2015

22.00 uur          Uitgave 25e jaargang Limburgse Vogels. Een korte toelichting op de inhoud van Limburgse Vogels editie 2015, de 25e jaargang inmiddels, en de wijze van uitgifte. Deze nieuwe uitgave is deze avond voor het eerst te koop voor € 12,50. Wij zouden het op prijs stellen als u dit bedrag gepast mee zou willen brengen.

22.15 uur          Einde

Kwart eeuw Limburgse Vogels

Editie 2015 van Limburgse Vogels markeert het 25-jarig jubileum van ons vogeltijdschrift. Ditmaal o.a. artikelen over:

  • De Venrayse Gemeentebossen en hun veranderende broedvogelbevolking
  • Patrijs in Limburg: reden voor somberheid?
  • Handpenrui bij zangvogels nader bekeken
  • Zeldzame broedvogels in Limburg 2014
  • Bijzondere waarnemingen, waaronder broedgeval Lepelaar en Grauwe Gors, extreme kraanvogeltrek en ontmoetingen met o.a. Rosse Franjepoot, Buffelkopeend, Poelsnip en Schreeuwarend.
  • Het ornithologische jaar 2014

Kortom: wederom een gevarieerd, leesbaar en uiteraard heel fraai nummer; een must-have.