Casarca met halsband bij Siebengewald (foto: Fred Hustings)

Bijeenkomst Vogelstudiegroep Limburg

Vogelstudiegroep Limburg houdt haar najaarsbijeenkomst op 21 november 2014. Frank Majoor verzorgt een lezing over de boeiende omzwervingen van Casarca's. Aan het eind van de avond vindt naar goede traditie de uitgifte plaats van het nieuwe nummer ‘Limburgse Vogels’, editie 2014 !

Locatie:

De Ster, Raadhuisstraat 13, 6042 JK Roermond (tel. 0475-324164 www.cafezaaldester.nl).

 

19.00 uur:         zaal open

19.30 uur:         welkom door de voorzitter (Max Berlijn)

19.35 uur:         lezing Frank Majoor: ‘het raadsel van de Casarca’s’.

20.30 uur:         pauze

21.15 uur:         jaaroverzicht met foto’s door Patrick Palmen

21.45 uur:         presentatie en uitgifte Limburgse Vogels 2014 (zoveel mogelijk gepast geld meenemen a.u.b.)

22.00 uur:         einde avondprogramma