Big Day van LiveAtlas verplaatst naar najaar

We hadden een LiveAtlas Big Day op 8 mei in gedachten, maar om organisatorische redenen is het beter om deze naar het najaar te verschuiven. We gaan voor zaterdag 16 oktober, als de trekperiode van veel soorten op een hoogtepunt is en we van allerlei vertrekkende zomervogels het voorkomen in kaart brengen.

Hoewel Big Days inmiddels ook al enige bekendheid genieten in Nederland, is een Big Day via het project LiveAtlas van Sovon een primeur. Door complete lijsten van alle waarnemingen bij te houden, help je mee bij het goed in kaart brengen van onze vogelbevolking. De Big Day gaat op 16 oktober plaatsvinden in het hele land en ook jij kunt meedoen! Op deze dag vindt ook de Big Day van eBird plaats, wat betekent dat we de gegevens uit Nederland zo ook met die van andere landen kunnen vergelijken!

Hoe doe je mee met de LiveAtlas Big Day?

Je kunt helemaal je eigen invulling geven aan de Big Day, zolang je maar complete lijstjes invult. Omdat een traditionele Big Day vaak inhoudt dat je in korte tijd grote afstanden aflegt (met bijbehorende voetafdruk), bestaat de LiveAtlas Big Day uit een gezamenlijke inspanning op provinciaal niveau. Zo kun je als individu, met vrienden of met je vogelwerkgroep gewoon in je omgeving te voet of met de fiets gaan LiveAtlassen. In principe gaat het om de volledige 24 uren van 16 oktober. Upload je lijstjes het liefst na afsluiten van elke telling! Er worden per provincie ook appgroepjes opgezet, zodat je op de hoogte kan blijven van elkaars waarnemingen op de Big Day. Geef bij je aanmelding even aan of je mee wilt doen met de appgroepjes.

De wedstrijd: hoe kun je winnen?

  • door gezamenlijk het hoogste aantal soorten te scoren van alle provincies (ook gevestigde exoten doen mee)
  • door gezamenlijk in het grootste aantal kilometerhokken een complete lijst in te voeren (in elk hok > 30 minuten)
  • door gezamenlijk in het grootste aantal kilometerhokken waar nog nooit geteld is een complete lijst in te voeren (in elk hok > 30 minuten)
  • door gezamenlijk in het grootste aantal kilometerhokken een complete uurlijst (min. 60 minuten) in te voeren

Verder kun je als individu op de volgende manier ook winnen:

  • door het grootste aantal waarnemingen (niet individuen, maar totaal aantal invoermomenten)

De laatste dan nog vliegende vlinders, libellen en de zoogdieren mag je ook vastleggen, maar tellen we niet mee in de statistieken. Op 17 oktober bepalen we op basis van de resultaten de eindstand en roepen we de winnaar(s) uit. Uit elke bovengenoemde categorie ontvangen de twee meest productieve deelnemers een mooi vogelboek.  

Registreren

Je kunt je hier inschrijven voor de Big Day. Geef ook even aan of je graag deelneemt aan een provinciale appgroep om op de Big Day op de hoogte te worden gehouden van leuke waarnemingen of tips. Je kunt je inschrijven tot en met 1 oktober.

Help! Ik LiveAtlas nog niet…

Als je nog niet meedoet met LiveAtlas, dan is instappen heel gemakkelijk. Alle instructies staan op sovon.nl/liveatlas. Mocht je toch vragen hebben? Bel of mail de projectcoördinatoren Albert de Jong (albert.dejong@sovon.nl, 06-17173764) of Paul van Els (paul.vanels@sovon.nl, 06-82328759).