Foto: Peter Eekelder

Big Brother op het wad

Hoeveel Eiders zwemmen er boven de mosselbank? Hoeveel Scholeksters en Zilvermeeuwen lopen er op? Drie camerapalen op het wad maken non-stop filmpjes van mosselbanken voor het project Mosselwad. De vraag is hoeveel vogels er op de gefilmde mosselbanken komen foerageren. De eerste gegevensreeks van meer dan 13.000 beelden laat zien dat er vooral Scholeksters actief zijn. Iedereen kan eenvoudig meehelpen aan het project door de vogels op de korte filmpjes te tellen.

Ernstjan Penninkhof, assistent-onderzoeker Mosselwad

Eerste resultaten

Met deze eerste gegevensreeks geven we vast een voorproefje van de resultaten. We kijken vooral naar de belangrijkste mosseleters: de Scholekster, Zilvermeeuw en Eider. Van deze soorten zijn er 1380 vogels geteld, waarvan tweederde Scholeksters zijn. Eiders worden met 8% het minst gezien. Ze zijn vooral aanwezig als de bank nog gedeeltelijk onder water staat.

Bij het tellen maken we onderscheid tussen actieve en inactieve vogels. Hierin zie je al een interessant verschil tussen de drie soorten. Als een Scholekster de mosselbank bezoekt, is dat met één doel: eten zoeken! Zilvermeeuwen lusten ook zeker mossels, maar blijken ook wel eens lekker te chillen op de mosselbank. Er zijn ook veel Wulpen op mosselbanken te zien. Die eten waarschijnlijk vooral krabben die zich tussen de mossels verbergen.

 

Figuur 1. Hoofdsoorten die actief en inactief zijn op de mosselbanken bij Brakzand

 

 

Verdeling van actieve en niet actieve vogels in de periode juli – november 2012

Wie telt de meeste Scholeksters?

Het onderstaande filmpje laat een groep Scholeksters op de mosselbank bij De Cocksdorp zien. Hoeveel zijn het er en zijn ze aan het foerageren? Daar gaat het om bij het online tellen.

Groep scholeksters from Mosselwad on Vimeo.

Er liggen nog zo’n 90.000 beelden klaar om bekeken te worden en de camera’s filmen nog steeds door. Wie telt de meeste Scholeksters?

Hoe werkt het

Per filmpje ben je ongeveer 20 seconden bezig. In een vrij halfuurtje kun je makkelijk tachtig filmpjes analyseren. Je helpt dan mee om aan onderzoek naar het herstel van de mosselbanken in de Waddenzee. Elk filmpje is weer spannend, maar let op, ook de 0-tellingen zijn belangrijk. Je kunt hier meteen beginnen met het tellen.

Meer informatie over het project vind je op de site van dit project van Mosselwad. Nieuwsgierig naar meer opmerkelijke beelden? Kijk dan op ons Vimeokanaal.

Grijpgrage Slechtvalk

Soms zit er een Slechtvalk voor de camerapaal. De inmiddels vaste gast laat flink wat prooiresten slingeren.