Beste wensen voor 2021

Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar. Gelukkig konden we nog wel vaak naar buiten, het veld in, vogels tellen, ringen en nesten zoeken. Mede dankzij de hulp van vele duizenden vrijwilligers blijven we in staat om de vogelpopulaties in Nederland goed te volgen. Die gegevens worden gebruikt voor natuurbescherming, -beleid en -beheer.

We wensen iedereen een gezond en mooi 2021 toe met mooie vogeltellingen.

Het team van Sovon

 

(foto: Bence Mate/Agami)