Bescherming van Biodiversiteit

Jan van der Straaten, oud-voorzitter van Sovon, publiceerde samen met Willem van Kruijsbergen en Henk Sierdsema, een kloek boek over de bescherming van biodiversiteit in Nederland. De verschijning ervan viel ongelukkig genoeg midden in de Coronacrisis, waardoor dit boek misschien minder aandacht kreeg dan het verdient.

Op een populair wetenschappelijke wijze wordt uiteengezet wat het begrip biodiversiteit inhoudt, aan de hand van de in Nederland aanwezige biodiversiteit en vooral recente aantastingen daarvan. De centrale vraag cirkelt rond het overheidsbeleid (met zijn tekortkomingen), vanuit de verwondering dat er zelfs na een halve eeuw van onafhankelijk samengestelde statistieken nog steeds geen evenwichtig natuurbeschermingsbeleid gerealiseerd is. Laat staan dat de mogelijkheden om een beter beleid te realiseren zijn benut. En dit alles in een rijk geïllustreerd geheel. Het boek telt 312 pagina's met vele kleurenfoto's, heeft een harde kaft en is een uitgave van Pictures Publishers.

Lees meer over dit bijzondere boek in een bespreking van Frank Saris.