Ben Hulsebos in actie | Foto: Wim Evers

Ben Hulsebos bedankt alle Sovontellers in Twente

Ik denk dat het 1995 is geweest dat ik, Ben Hulsebos, de toenmalige Districtscoördinator Bé van Kuik ging assisteren bij zijn Sovon-werkzaamheden.

Ik kende Bé al goed vanwege de gezamenlijke PTT-tellingen en de BMP-projecten in het Buurserzand, Witte Veen en Aamsveen, de wekelijkse telrondes op het Rutbeek en de bijeenkomsten van afdeling Enschede van de Twentse Vogelwerkgroep. Toen in 1998 het Atlasproject Nederlandse Broedvogels van start ging, heb ik mij aangemeld als Atlascoördinator voor Twente en heb ik dit project drie jaar lang gecoördineerd. Toen dit project in 2001 afgelopen was heb ik Bé opgevolgd als Districtscoördinator voor Sovon-Twente. Na 20 jaar coördinerende taken voor Sovon om jaarlijks alle gegevens van kolonievogels en zeldzame broedvogels te verzamelen, te valideren en door te geven aan Sovon vind ik nu de tijd aangebroken om er een punt achter te zetten.

Goede opvolging

In Peter van den Akker heb ik een goede opvolger gevonden, die het stokje van mij gaat overnemen als vijfde Districtscoördinator van Sovon-Twente. Voorgangers waren Harm Meek, Herman Hazelhorst, Bé van Kuik en ik zelf. Dit houdt niet in dat ik stop met mijn veldwerk, want dat gewoon verder. Dus de jaarlijkse PTT-tellingen, watervogeltelling, klapekstertellingen, BMP-A, BMP-Z, kolonievogeltellingen, slaapplaatstellingen en telpost Oelemars blijf ik doen. Ook ga ik voor Peter het Twentse Mibo-onderzoek verder coördineren, als dank voor de jarenlange ondersteuning door Peter om mij de beekvogelgegevens jaarlijks te verstrekken. De overdracht naar Peter zal geleidelijk verlopen, want ik maak eerst het jaar 2017 af tot alle gegevens binnen zijn.

Nog meer dank!

Ik wil dan ook graag alle Sovontellers die mij al die jaren gegevens hebben aangereikt door kolonies van Blauwe Reigers, Roeken, Kokmeeuwen, Huiszwaluwen en Oeverzwaluwen te tellen en ook alle Sovontellers die via BMP-onderzoek, beekvogeltellingen en aanleveren van gegevens over zeldzame broedvogelsoorten hebben bijgedragen aan het vogelonderzoek in Twente zeer hartelijk bedanken voor hun inzet.