Op 4 oktober vindt de Euro Bird Watch plaats

Beleef de Vogeltrek met de Euro Birdwatch Day

Traditiegetrouw vindt in het eerste weekend van oktober de Euro Birdwatch plaats. In het hele land tellen vogelaars op 4 oktober wat ze vanaf een vast punt aan overtrekkende vogels zien. 

Ieder najaar trekken veel vogels die bij ons hebben gebroed naar het zuiden, vanuit het hoge noorden komen broedvogels aan om bij ons te overwinteren. Juist nú is dus de grootste kans om veel vogels te zien. Vooral ’s ochtends vroeg, vlak na zonsopgang zie je bij helder weer grote groepen vogels vliegen.

Begin oktober kan de trek al goed op dreef zijn, met name van soorten als Graspieper, Spreeuw en Vink. Een lichte tegenwind en gebroken bewolking zijn gunstig om de trek waar te nemen; bij slechte weersomstandigheden valt de trek vaak stil, terwijl de vogels bij noordoostenwinden en helder weer soms onzichtbaar hoog vliegen.

Locaties

Op 4 oktober worden op ruim 150 locaties vogels geteld. Alle telposten zijn rond zonsopgang bemand, de meesten tellen door tot het middaguur. Vogelbescherming Nederland verzamelt die dag op het kantoor in Zeist, in samenwerking met www.trektellen.nl, de gegevens van de Nederlandse telposten. Deze gegevens worden doorgegeven aan de partnerorganisatie in Luxemburg, die alle gegevens voor Europa op een rij zet. Dit jaar doen er zeker 37 landen mee aan de Euro Birdwatch! 

Spreeuw

Dit jaar concentreert Vogelbescherming Nederland zich vooral op de spreeuw en het fenomeen spreeuwenwolken, in het kader van Jaar van de Spreeuw. Deze soort is in Nederland vaak de meest getelde soort tijdens de Euro Birdwatch, maar toch gaat het niet goed met de spreeuw. Om deze vogels meer onder de aandacht te brengen zullen we dit keer de spectaculaire vluchten die in het najaar bij gezamenlijke slaapplaatsen worden gevormd extra belichten. Tijdens de Euro Birdwatch van 2007 werd nog ruim 220.000 spreeuwen geteld, dus hopelijk worden er ook dit jaar weer veel waargenomen zodat meer bekend wordt over ligging van slaapplaatsen en de aantallen.

Trektellen.nl

Van de duizenden vogelaars die meedoen, telt een groot deel ook op andere dagen, soms al vele jaren lang. Ze voeren de gegevens dagelijks in op www.trektellen.nl.