Rietganzen op weg naar hun slaapplaats. Foto: Albert de Jong

Belangrijke slaapplaatsen geteld

Het afgelopen weekend werden er al heel wat slaapplaatsen van ganzen en zwanen geteld. Waaronder twee gezamenlijke telacties in de Wieden en de Biesbosch, die mooie aantallen opleverden. Het komende weekend kan er ook nog geteld worden. Bijvoorbeeld net voor de watervogeltelling.

Het afgelopen weekend stonden er talloze tellers in alle vroegte slaapplaatsen van ganzen en zwanen te tellen. Gelukkig vielen de weersomstandigheden mee en bleef het bijna overal droog. In twee belangrijke Natura 2000-gebieden werd de slaapplaatstelling gezamenlijk gedaan, door tientallen vrijwilligers verspreid in De Wieden en Biesbosch.  Dat leverde waardevolle én spectaculaire aantallen op. In de Wieden werden 19.800 Kolganzen geteld. Het aantal Grauwe Ganzen was beduidend lager: 2.200. De meeste ganzen sliepen dichtbij de maïsakkers, die grenzen aan de noordoosthoek van het gebied. Daar foerageren ze overdag op de oogstresten. Hetzelfde bleek te gebeuren in de Biesbosch. Daar telden 28(!) vrijwilligers in totaal 24.575 Kolganzen en 10.435 Grauwe Ganzen. Van de Brandgans en Toendrarietgans werden nog geen hoge aantallen genoteerd. Noemenswaardig is wel het aantal van bijna 37.000 Kokmeeuwen die in de Biesbosch bleken te slapen. Opvallend voor De Wieden waren de 339 Knobbelzwanen; die profiteren er van de toegenomen hoeveelheid fonteinkruid.

Komend weekend laatste kans

Ook in andere gebieden worden gezamenlijk slaapplaatsen geteld. Dit weekend staan er ondermeer ploegen klaar rond de Oostvaardersplassen, het Fochteloërveen en het Zwarte Meer. Zulke gezamenlijke acties worden vaak afgesloten met een koffiemoment waarbij de resultaten gedeeld worden. Het leuke is dat deze tellingen, die hooguit twee uur duren, in één klap enorm veel informatie van een groot gebied opleveren. De slaapplaatstelling van ganzen en zwanen kan nog t/m aanstaande zondag 17 november worden uitgevoerd.

Meetellen?

Als je ook een ganzenslaapplaats wilt tellen kun je kijken op onze website of er nog vacante gebieden zijn  (https://portal.sovon.nl/user/login en dan Slaapplaatsen/Vacante gebieden). Maar een mailtje naar een van de regionale Slaapplaatscoördinatoren is natuurlijk ook mogelijk.