Foto: Peter Eekelder

Basismonitoring op de Wadden: hoe vergaat het de vogels daar?

In een fraai vormgegeven jaaroverzicht (9 Mb) doen verschillende organisaties verslag van monitoring in de Wadden. Wat zijn bijvoorbeeld de trends van schelpdieren, vissen en vogels? Kanoeten nemen er toe, terwijl het broedbestand van Zilvermeeuw en Scholekster afneemt. Ook Eider en Kluut doen het beroerd. 

  • Sovon leverde gegevens aan over de monitoring van broedvogels (en broedsucces) en watervogels in de Waddenzee. Het algemene beeld is dat doortrekkende soorten als Kanoet en Drieteenstrandloper het goed doen in de Waddenzee, maar dat broedvogels als Kluut en Scholekster in zwaar weer zitten. Slechte broedresultaten zorgen bij de laatste twee soorten voor een aanhoudende afname.
  • Afnames van broedvogelsoorten komen niet per se doordat er een voedselprobleem is. In het verslag is namelijk te lezen dat het bestand van schelpdieren weer aan het herstellen is.
  • Een schelpdieretende doortrekker als de Kanoet profiteert daarvan. Broedende Scholeksters kunnen er ook van profiteren, maar lopen tegen problemen als overstroming van nesten en predatie door roofdieren aan. 

Het verslag lezen

In het jaaroverzicht zijn allerlei duidelijke grafiekjes van verschillende soorten monitoring te zien, voorzien van een korte en heldere toelichting. Voor wie geïnteresseerd is in de natuur in de Waddenzee is het de moeite waard om eens online door te bladeren.

Vogelmonitoring in de Waddenzee

Met de hulp van honderden vrijwilligers monitort Sovon samen met enkele andere onderzoeksorganisaties de vogelaantallen in de Waddenzee. Dit gebeurt door inventarisaties van aantallen broedvogels, metingen van hun broedsucces en tellingen van doortrekkende en overwinterende watervogels. Daarnaast voeren we specifiek onderzoek uit naar Scholeksters in het project CHIRP.