MUS-teller in actie | Foto: Nico de Bont

Avond over MUS in Tolbert

Jan Schoppers is op donderdag 14 maart te gast bij de IVN-Leek/Nietap en geeft daar een presentatie over stadsvogels en MUS. Ook niet-leden van de IVN zijn bijzonder welkom op deze avond.

Eenvoudige telling dorps- en stadsvogels

Geen habitat is zo veranderlijk als het urbane gebied. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor vogels in dorpen en steden. Veel soorten nemen af, maar waarom verdwijnen er veel dorps- en stadsvogels?  Sovon is in samenwerking met Vogelbescherming MUS gestart in 2007. Het doel is om meer informatie te  verzamelen over de aantalsontwikkeling en verspreiding van algemene stadsvogels zoals Huismus, Gierzwaluw, Koolmees en Merel. MUS is door de opzet een eenvoudig en weinig tijd kostend meetnet. Op 8-12 telpunten worden alle vogels geteld binnen 5 minuten per punt en dat drie keer in het voorjaar tussen april en half juli.  Per telling ben je dus maximaal twee uur kwijt. Belangrijk is dat je ongeveer 30-40 algemene stadsvogelsoorten kunt herkennen. MUS is ook geschikt voor minder ervaren tellers.

Onderwerpen van deze avond

Tijdens de avond komen het doel, telmethode, soorten, resultaten (tot en met 2018), gebruiksmogelijkheden en de ervaringen van tellers langs.  Ook de invoer in het veld met de app Avimap en de MUS-cursus worden behandeld. Iedereen met interesse voor broedvogels tellen met MUS is welkom.

De toegang is gratis en de koffie en thee staan klaar.

Opgave en vragen over de avond via

  • Wanneer: donderdag 14 maart
  • Tijd: 19:30-22:00
  • Locatie: CazemierBoerderij / Bijschuur
  • Adres: Hoofdstraat 27, 9356 AT Tolbert