Invoeren op een tablet kost per saldo iets meer tijd in het veld, maar bespaart veel computerwerk.

Avimap al veel gebruikt

In de meimaand kwamen er al bijna 350.000 waarnemingen van broedvogels binnen. Zo'n 44% daarvan werd geüpload via de app van Avimap. De nieuwe app slaat duidelijk aan bij waarnemers, die op hun tablet stippen zetten.

  • Sinds we dit voorjaar Avimap lanceerden, is de app-versie al 850 keer gedownload via de Google Play Store.
  • Broedvogeltellers die voor de projecten BMP en MAS tellen zijn voortvarend aan de slag gegaan: vanaf 1 maart werden er al al 793.811 waarnemingen ingevoerd. 
  • Daarvan lag de invoerverhouding op 40% app en 60% website. 

Stip voor stip betreft het waardevolle gegevens, die Sovon gebruikt voor het bepalen van provinciale en landelijke trends, maar ook bij het doen van analyses over bijvoorbeeld de verspreiding van een soort. 

Digitaal inventariseren

Het inventariseren met een tablet in plaats van 'ouderwetse' veldkaart stimuleert waarnemers duidelijk ook om sneller hun gegevens te verwerken. Met één druk op de knop staan al de stippen namelijk online. Het is wel goed om die vervolgens nog even te controleren na elk bezoek. Let daarbij op:

  • Kloppen begin- en eindtijd van het bezoek?
  • Zie ik alle waargenomen soorten staan? (iedereen vergeet weleens een stip te zetten)

Via de optie 'totalen' kun je tussentijds al zien hoeveel territoria er zijn vastgesteld en bij de volgende ronde extra letten op geldige waarnemingen van bepaalde soorten.