Foto: Harvey van Diek

Atlasavond Fryslân

In Fryslân zijn nog aardig wat atlasblokken vacant. Met het laatste atlasjaar voor de boeg hoog tijd om de zeilen bij te zetten. Niet alleen om de landelijke atlas tot een succes te maken, maar ook om bij te dragen aan een heuse Friese avifauna, waarvoor plannen bestaan. Reden te meer voor een aantal samenwerkende clubs in het noorden om een Atlasvond te organiseren.

De Atlasavond vindt plaats op 27 november aanstaande in het Natuurmuseum Fryslân te Leeuwarden, vanaf 19:45 uur. Op de avond gaat aandacht uit naar de eerste resultaten van het atlasproject, de veranderingen in de Friese avifauna sinds halverwege jaren zeventig en de plannen voor een nieuwe Friese avifauna. Wees erbij!

Sprekers en onderwerpen

  • Ultsje Hosper (voorzitter St. Avifauna Fryslân) Korte toelichting op doelen en activiteiten van de St. Avifauna Fryslân. 
  • Film met terugblik 'Vogels in Friesland 1976', uit Van Gewest Tot Gewest.
  • Jouke Altenburg (Sovon) Resultaten en voortgang van het Atlasproject in Fryslân.
  • Romke Kleefstra (FFF, Sovon) Veranderingen in de Friese vogelbevolking sinds halverwege jaren ’70.
  • Freek Nijland & Jaap Meindertsma (St. Avifauna Fryslân) Stand van zaken project ‘Avifauna van Fryslân’

De Atlasavond is een samenwerking tussen St. Avifauna Fryslân, Sovon, Fryske Ferieing foar Fjildbiology, Biologysk Wurkferbân en Natuurmuseum Fryslân.

Adres: natuurmuseum Fryslân
Schoenmakersperk 2
8911 EM Leeuwarden
tel. 058-2332244