De Kuifleeuwerik van Apeldoorn. De meest gefotografeerde stadsvogel. Dit voorjaar ook in MUS? | Foto: Sven Valkenburg, 6 nov. 2019 (waarneming.nl).

Apeldoornse vogeltellers gevraagd: info-avond 18 maart 2020

Vogels volgen in je eigen omgeving? Dit is je buitenkans!

Apeldoorn is een vogelrijke stad. De IJsvogel wordt gezien bij onze beken en vijvers tot ver in de stad. De Boomklever komt voor in onze parken en lanen en is in 2018 als vogel van Apeldoorn gekozen. Ook is Apeldoorn een mussenrijke stad; de vele groene tuinen en huizen van bewoners zijn voor de Huismus een uitermate geschikte plek. We willen graag een vogelrijke stad blijven en ook bijhouden hoe het gaat met onze vogelstand.

Waarom vragen we vogeltellers?

In veel steden zijn mensen actief om de vogelstand bij te houden. Op basis van hun gegevens kunnen we zien of het goed gaat (of juist niet) met onze stadsvogels. En of we maatregelen moeten nemen als het slechter met ze gaat en om te controleren of die maatregelen ook helpen.

Voor het bijhouden van de stedelijke vogelstand is er een speciaal project: het Meetnet Urbane Soorten, afgekort MUS. Dit telproject wordt gecoördineerd door Sovon die landelijke vogeltellingen organiseert. In Apeldoorn hebben we al veel tellers maar er zijn nog toch ook nog een aantal gebieden vacant  waarvoor we nog graag vrijwilligers vinden.

Wat moet je kunnen?

Je moet een redelijke kennis hebben van de meest voorkomende stadsvogels. Heb je dit (nog) niet dan kun je je aanmelden voor een cursus (o.a. van het IVN) en/of meelopen met een ervaren teller. Maximaal gaat het om 35 stadssoorten.

Wat moet je doen?

  • Je gaat vogels tellen op 8 tot 12 vaste punten (in een postcodegebied)
  • Je doet dat gedurende 5 minuten op elk punt
  • Je doet dat drie keer in de periode 1 april – 15 juli (twee vroege ochtenden, een avond)
  • Per keer kost het je ongeveer 1 tot 1,5 uur
  • Voor nadere info zie ook sovon.nl/MUS

Het is de bedoeling dat je dit meerdere jaren gaat doen; dat is beter voor de betrouwbaarheid van de tellingen. Het is ook leuker voor jezelf omdat je trends kunt ontdekken en kunt nagaan of die overeenkomen met andere tellingen of juist niet.

Wat levert het op?

Het levert onze stad een beter inzicht in het wel en wee van onze stadsvogels. Apeldoorn werkt met een speciaal plan (soortmanagementplan) voor enkele soorten met beschermde nesten (gierzwaluw, huismus naast vleermuizen). Met dat plan willen we ervoor zorgen dat er voldoende nestgelegenheid in de stad blijft. Bij dit plan hoort ook deze monitoring. We zien dan per gebied trends en hoe de soorten over de stad zijn verspreid.

Voor jezelf levert het op dat je meedoet met een grotere club van MUS-waarnemers. Via Sovon krijg je de mogelijkheid via een app de waarnemingen in te voeren, je krijgt instructies en een handleiding hiervoor en je ontvangt nieuwsbrieven. Ook heeft Sovon een gratis online MUS-cursus over het tellen en herkenning van soorten op uiterlijk en geluid. Op deze manier raak je (nog) meer betrokken bij de stadsvogels van Apeldoorn.

Informatieavond op 18 maart Stadhuis Apeldoorn om 19.30 uur

De gemeente Apeldoorn belegt in samenwerking met Sovon en IVN een avond waarop we bestaande, maar ook nieuwe en aspirant MUS-waarnemers verwelkomen, bijpraten over ons beleid, informeren over het project MUS en hoe het werkt. Ook zijn de vogelwerkgroepen uitgenodigd. En het IVN is er om mensen te informeren over hun vogelcursussen.  Met als doel dat we een vinger aan de pols houden bij de vogelstand in onze stad.

De agenda is:

  • Toelichting op Apeldoornse aanpak stadsvogels
  • Uitleg van het project MUS
  • Aanbod van cursussen/instructies voor vogelherkenning

We verzoeken je om je op te geven via een mailtje aan: Jan Schoppers

Figuur 1. Groen omrande gebieden zijn vacant en blauw geclaimd voor MUS in Apeldoorn.
Vooral in het noorden en zuiden van de stad worden tellers gezocht.