Andri Binsbergen overleden

Begin januari kregen wij het bericht dat Andri Binsbergen onverwacht en plotseling is overleden.

Andri heeft jarenlang als vrijwilliger voor Sovon gewerkt. Hij inventariseerde broedvogels in de Noorderkooi, een voormalige eendenkooi nabij zijn woonplaats Oosterend (Texel). Daarnaast was Andri heel actief via de Vogelwerkgroep Texel bij het beheer en discussies over de inrichting van het Nationaal Park Duinen van Texel. En hij was een van de meer ervaren ringers op de Korverskooi. Via deze ingangen zette hij zich in voor de natuur op Texel.

In mijn beginjaren bij Sovon kwam ik Andri tegen, als een van de weinige ambtenaren die ook echt met kennis van zaken kon spreken. Afkomstig van de in de ambtelijke natuurbescherming roemruchte CRM-periode. Andri kon met zijn droge humor altijd een relativerende kijk op ogenschijnlijk lastige kwesties geven. Ondanks de lange reis vanaf zijn mooie eiland, was hij bijna altijd aanwezig op de Landelijke Dag. Daar sprak ik hem in november nog uitvoerig.

Ik kijk met veel plezier terug op onze samenwerking en onze vogeltochten in het buitenland. Mede namens de collega’s wens ik Dini, kinderen en kleinkinderen veel sterkte na dit verlies.

 

Frank Saris