Foto: Wim van Boekel

Allemaal geslaagd!

Alle 16 deelnemers aan de cursus broedvogelinventarisatie in De Onlanden hebben op woensdag 4 juni hun certificaat gehaald. De opleiding werd afgesloten met een pittig examen, dat echter geen problemen meer opleverde voor de kandidaten. Die hadden twee maanden flink geoefend op theorie en vooral ook de praktijk van het broedvogels tellen.

Ondanks het koude en soms natte voorjaar werden in vier gebiedjes in De Onlanden (Drenthe) de vogels geïnventariseerd. Dat betekende vroeg opstaan en met laarzen aan door het moeras soppen, onder begeleiding van ervaren tellers. Het was de moeite waard. De cursisten noteerden in totaal 63 verschillende broedvogelsoorten, waaronder zeldzame broeders als Porseleinhoen, Snor en Paapje.

Vogels tellen in eigen gebied

Een aantal cursisten heeft al laten weten vanaf het volgende broedseizoen graag een eigen gebied in De Onlanden te gaan tellen. Deze cursus werd georganiseerd door stichting Natuurbelang De Onlanden, in samenwerking met de beheerders van De Onlanden en Arend van Dijk van Sovon Vogelonderzoek. De cursus werd medegefinancierd door Vogelbescherming Nederland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een groepje cursisten onder leiding van Arend van Dijk. Foto: Wim van Boekel/Stichting Natuurbelang De Onlanden