Alken. Foto: Pim Wolf (trektellen.nl)

Alken/Zeekoeten: wat is er aan de hand?

Wat is er toch aan de hand met Alken/Zeekoeten? Er zijn in de afgelopen weken weer buitensporig veel gezien langs de Hollandse Kust.

Met name op De Vulkaan (Den Haag) en in Scheveningen passeerden enorme aantallen, de meeste naar zuid. Op 17 januari (ruim 11.000) en 27 januari (dikke 13.000) was de stroom amper bij te houden. Citaat van de tellers: " Superdag. Waanzinnig A/Z geweld. Duidelijk veel vis voor de Delflandse kust. Met name het eerste uur continue stroom van grote groepen A/Z (tot meer dan 100 per groep)."

Het merendeel van deze vogels passeerde op grote afstand en is niet op soort te brengen. Bij de vogels die wat minder ver weg vlogen, waren Zeekoeten (2296 ex.) beter vertegenwoordigd dan Alken (115) (totalen voor periode 1 januari - 6 februari voor de hele kust).

Het verschijnsel van massale verplaatsingen van Alken/Zeekoeten is niet nieuw, maar de aantallen waarom het gaat zijn ongekend. De 34 hoogste dagrecords uit de database van trektellen.nl stammen allemaal vanaf de eeuwwisseling. Ook duikers (vooral Roodkeelduiker), Futen en Drieteenmeeuwen waren af en toe bijzonder talrijk boven zee.