Wulpen op slaaptrek. In veel regio's is nog onbekend waar Wulpen slapen en of die locaties goed beschermd zijn. Foto: Albert de Jong

Aftrap Jaar van de Wulp met Midwintertelling

2019 is het Jaar van de Wulp. De 53e editie van de Midwintertelling vormt daarvoor de aftrap. Het komende jaar willen we met de maandelijkse tellingen in het kader van het Meetnet Watervogels en met het Slaapplaatsenmeetnet bijdragen aan het Jaar van de Wulp. Doe mee!

Teken Wulpen in bij de ganzen- en zwanentellingen!

Tijdens de Midwintertelling telt vrijwel iedereen natuurlijk al de Wulpen mee. Daarnaast vragen we de ganzen- en zwanentellers om tijdens de maandelijkse tellingen op pleisterplaatsen van ganzen en zwanen in 2019 ook iedere maand Wulpen mee te tellen en in te tekenen. We weten namelijk weinig over het voorkomen van Wulpen in agrarisch gebied buiten de broedtijd, afgezien van de Binnenlandse Steltlopertellingen  die eens in de zes jaar plaatsvinden. Om meer te weten te komen over waar Wulpen overdag foerageren in het binnenland, kan het ‘meetellen’ van Wulpen veel kennis opleveren, ook in relatie tot het voorkomen op binnenlandse slaapplaatsen. Teken ze dus in, die Wulpen! Met Avimap is dat maar een hele kleine moeite.

Vastleggen verstoring

In het kader van tellingen op hoogwatervluchtplaatsen (hvp's) in de Waddenzee is afgelopen jaren tijdens een extra augustustelling door tellers ook verstoring vastgelegd. De webinvoer en Avimap bieden hier inmiddels goede mogelijkheden voor. De Wulp is een van de meest verstoringsgevoelige steltlopers. In de Waddenzee is het doorgaans de eerste soort die wegvliegt zodra mensen in de buurt komen. Verstoring kan dus een grote rol spelen in de verspreiding van Wulpen. We roepen iedereen daarom op om tijdens alle integrale hvp-tellingen in de Waddenzee de verstoring vast te leggen. Deze gegevens kunnen uitermate belangrijk zijn als het gaat om een betere bescherming van deze soort.

Slaapplaatsen en slaapplaatstellers gezocht!

Jaarlijks organiseren we twee slaapplaatstellingen van Wulpen. Dat vult de watervogeltellingen aan met informatie over hoeveel Wulpen natte gebieden gebruiken om er te overnachten. Het aantal slaapplaatsen dat geteld wordt is echter beperkt en daar moet verbetering in komen! Waar zitten al die Wulpen in het binnenland en zijn die slaapplaatsen wel goed beschermd? Geef door waar slaapplaatsen van Wulpen zijn en tel ze met ons. In het kader van het Jaar van de Wulp organiseren we in 2019 vier slaapplaatstellingen: in februari, juli, september en december. Kijk op de claimpagina waar we tellers zoeken voor wulpenslaapplaatsen

Meer info?

Waarom staat de Wulp in 2019 extra in de belangstelling? Ga naar de informatiepagina over het Jaar van de Wulp !

 

Romke Kleefstra