Berend met Grote Canadese Gans, voorzien van groene kleurring

Afscheid Berend Voslamber

Met ingang van 1 januari 2019 is onze collega Berend Voslamber met vervroegd pensioen gegaan. Berend is bij velen bekend als de ´ganzenman´ van Sovon vanwege zijn jarenlange werk aan deze vogelgroep en dan met name aan de Grauwe Gans.

Als ze maar groot zijn...

Berend heeft bij Sovon sinds zijn aanstelling in 1996 echter aan meer soorten gewerkt. Steltlopers, zwanen en andere watervogels hadden ook zijn warme belangstelling. In de broedvogelatlas van 2002 schreef hij, naast uiteraard die van de Grauwe Gans, tien andere soortteksten, waaronder die van de Grote Zilverreiger en verschillende eenden. Ook in de Vogelatlas (2018) is zijn naam verbonden met enkele soorten, waaronder de Canadese Gans, een andere soort waaraan hij intensief onderzoek deed. “Als ze maar een beetje groot zijn, dan is het al gauw goed”, zoals hij het zelf bondig samenvatte tijdens zijn afscheid.

Grauwe Ganzen specialist

Maar Berend is toch vooral de deskundige geworden voor de Grauwe Gans. De kennis over de snelle aantalsontwikkeling die deze soort in ons land heeft laten zien en over de achterliggende processen en oorzaken is voor een belangrijk deel op het conto van Berend te schrijven. Hij heeft velen weten te inspireren om niet alleen te tellen maar om ook beter te kijken naar gedrag, naar samenstelling van groepen in het veld en naar het aflezen van poot- en halsringen; onmisbare hulpmiddelen om meer te begrijpen van de sociale interacties in een populatie en van belangrijke fenomenen als dispersie en plaatstrouw. Ook voerde Berend onderzoek uit naar de rol van het type opgroeigebied voor jonge ganzen, en de gevolgen daarvan op latere leeftijd.

Netwerk van onderzoekers en studenten

Over het intrigerende gedrag van ganzen en hun leer- en aanpassingsvermogen kan hij geweldige verhalen vertellen op basis van eigen onderzoekservaringen uit binnen- en buitenland. Die fascinatie maakte dat hij een groot netwerk van ringers, vangers, tellers, terreinbeheerders en onderzoekers heeft kunnen ontwikkelen die net als hij geboeid raakten door deze ganzen. Ook tientallen studenten en jonge onderzoekers hebben geprofiteerd van de deskundige en gedreven begeleiding van Berend. Hij wordt gewaardeerd om zijn kennis en deskundigheid en om zijn prettige manier van samenwerken. Dat geldt ook voor zijn internationale contacten, onder meer binnen de Goose Specialist Group maar ook via andere initiatieven die hem onder meer naar de Griekse ’watervogelgebieden brachten.  

Nieuwe perspectieven

Wij kijken terug op een lange periode van samenwerking met Berend als goede collega en wensen hem alle goeds toe in de komende jaren waarin hij hopelijk volop kan gaan genieten van nieuwe perspectieven – en af en toe een vlucht ganzen.

Julia Stahl & Theo Verstrael