Vogelatlas

ADC-dag ging naar Zeeland

Op 13 september jl. is het atlasteam naar Bruinisse in Zeeland getogen om samen met bijna 30 AtlasDC’s te vergaderen over de stand van zaken rondom de atlas. Het werd een zeer productieve dag met veel uitwisseling van ervaringen en goede interactie.

In de middag gingen we tijdens heerlijke najaarsomstandigheden onder leiding van Dirk van Straalen (ADC Zuid-Holland) op excursie naar onder andere Krammer Volkerak en het Stinkgat vlakbij het Rammegors. Vol goede moed gaan we met zijn allen het laatste jaar in.

Versterking

Vanuit de Sovon-geledingen hebben Rob Vogel het ADC team van de Veluwe en Henk Sierdsema het ADC-team van Brabant-West versterkt.

Meer informatie