Grauwe Klauwier, late aankomst in 2019. Foto: Saxifraga-Mark Zekhuis

Aankomst trekvogels voorjaar 2019 in Duitsland

Voor wie de Duitse taal enigszins machtig is, vormen de periodieke overzichtjes van onze oosterburen in Der Falke interessant materiaal. In het meest recente artikel staat reeds een balans van de aankomst van trekvogels in voorjaar 2019.

Dit voorjaar verliep qua weersomstandigheden aardig parallel met het onze. Na een zachte maand maart volgde een bijna zomerse april, afgezien van wat kou halverwege de maand. Mei, daarentegen, was de eerste maand in ruim een jaar tijd met temperaturen onder het langjarig gemiddelde. Een gevolg van hardnekkige noordenwinden.

Acht jaar op rij

De Duitsers berekenen de aankomst van zomervogels aan de hand van bij Ornitho.de (de Duitse tegenhanger van Waarneming.nl) ingevoerde meldingen. Ze gaan daarbij uit van de tiende melding (om het effect van uitbijters te verkleinen), gemiddeld over alle deelstaten. Ze hebben inmiddels een reeks vanaf 2012.

Vroeg of juist laat

Soorten die vroeg in het voorjaar arriveren, zoals Boerenzwaluw, Oeverzwaluw en Tapuit, waren dit jaar extra op tijd. Van de soorten die half april aankomen, arriveerden er enkele duidelijk aan de late kant, bijvoorbeeld Nachtegaal en Sprinkhaanzanger. Soorten met een zuidoostelijke trekweg en aankomst vanaf eind april, waren veelal laat (Spotvogel, Bosrietzanger, Wielewaal, Grauwe Klauwier). Voor soorten met een zuidwestelijke trekweg (dat is de meerderheid) gold dat niet. De Duitsers kunnen van al deze soorten fraaie seizoenspatronen laten zien die de jaarverschillen duidelijk maken. Iets dat met onze Live Atlas, gebaseerd op complete lijsten tijdens een vastgelegde tijdsduur, eveneens tot de mogelijkheden gaat behoren (log in met je tellerscode en bekijk resultaten). 

Merels vroeg bezig

Interessant is ook de uitwerking van merelmeldingen, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar broedcodes (iets waaraan Ornitho veel aandacht besteedt). Voorjaar 2019 leverde betrekkelijk veel vroege meldingen op van Merels met voer in de bek (zekere broedgevallen). Door de zachte winter en de milde temperaturen in februari werden heel wat Merels kennelijk verleid om al begin maart eieren te leggen.

Bijzonderheden

Bij het seizoensoverzicht gaat ook altijd aandacht uit naar zeldzaamheden. Dit voorjaar waren er onder meer opvallend veel meldingen van Grijze Wouw, Monniksgier en Citroenkwikstaart, terwijl de bekende gezenderde Bastaardarend Tönn voor de zoveelste keer van zijn Spaanse overwinteringsgebied via Duitsland naar de broedplaats in Estland trok.

Het hele artikel is als pdf hier te lezen

Andere artikelen vind je hier