Foto: Harvey van Diek

Aandacht voor Huiszwaluw

Het meest recente nummer van Het Vogeljaar (2013 nrs. 4/5) is geheel gewijd aan de Huiszwaluw.

Liefst 17 bijdragen. Hieronder o.a. artikelen over:

- veranderingen in fenologie en doortrek
- wat is er bekend over het verblijf in Afrika
- ringonderzoek
- effectiviteit van kunstnesten

En ook twee artikelen vanuit Sovon. Het eerste gaat over landelijke aantallen en trends in de 20e eeuw, het tweede spitst zich toe op regionale verschillen in trendontwikkeling. De huidige landelijke aantallen (waarschijnlijk rond 100.000 broedparen) ontwikkelen zich, tot verbazing van velen, in vrij gunstige zin. Als we echter kijken naar de situatie van bijna een halve eeuw geleden (misschien wel een half miljoen broedparen), is er nog een zeer lange weg te gaan.

Overigens bracht Het Vogeljaar ook in 1986 een themanummer over deze soort uit, op een moment waarop de landelijke aantallen hard onderuit gingen.