Foto: Peter Eekelder

Aan de slag met Avimap: tips en suggesties

Begin februari lanceerden we de nieuwe app om broedvogels mee te gaan inventariseren: Avimap. Als je de app hebt geïnstalleerd ben je bijna klaar voor de eerste digitale BMP-ronde. Maar let op. Hier volgen nog wat aanwijzingen.

Medeteller?

  • Het kan zijn dat bij de introductie van Avimap een aantal medetellers niet meer gekoppeld zijn aan de juiste gebieden. Maak liefst een paar dagen voordat je gaat inventariseren verbinding met het internet op je tablet of smartphone en meld je aan via de Avimap-app. Dit raden wij sterk aan omdat je dan kan controleren of je inderdaad bent gekoppeld aan het gewenste plot. Is dat niet het geval dan kan je je inventarisatie (nog) niet via Avimap uitvoeren! Indien je niet aan het juiste telgebied gekoppeld bent stuur je een mail naar het broedvogelteam.

Coördinator?

  • Indien je als coördinator te boek staat voor een telgebied dan kan je tellers-wijzigingen doorvoeren door, na inloggen op onze website, te klikken op Avimap (zie hieronder)

Goede kaart

  • Zorg ervoor dat je een goede topografische achtergrond hebt. De Avimap-app op je tablet/smartphone voorziet niet in een offline-kaart. Een topografische kaart live via het internet laten meelopen tijdens je inventarisatie kost erg veel MB’s. Hoe dit te doen staat in de bijlage van de handleiding (pag. 20)

Uploaden en controleren.

  • Indien bovenstaande zaken in orde zijn is internet in het veld niet nodig. Na afloop van de inventarisatie kan je thuis je resultaten uploaden naar Sovon.nl. Vergeet niet om achteraf je stippen nog even te controleren.

Ander plot: nieuwe telling starten

  • Je kan van één geselecteerd plot tegelijk stippen zetten. Indien je op één ochtend twee telgebieden telt dan moet je bij het betreden van het 2e gebied dat gebied activeren als telgebied. Hoe? Ronde van gebied 1 afsluiten, andere telgebied selecteren en nieuwe inventarisatieronde starten. Stippen die buiten een begrenzing vallen worden niet meegenomen in de clustering. Het systeem weet niet dat deze stippen bij een ander gebied horen.