Foto: Peter Eekelder

750ste telgebied voor MUS geclaimd

Deze week werd het 750ste postcodegebied voor MUS (Meetnet Urbane Soorten) geclaimd door Henrike Janssen uit Haarlem. Sinds het begin van het meetnet in 2007 is het aantal  geclaimde gebieden van 500 naar 750 gegaan. MUS blijft dus groeien.

Henrike Janssen krijgt de Zakgids vogels van Nederland cadeau als ze haar eerste telling heeft ingevoerd. Binnen Haarlem is het alweer het tiende postcodegebied dat geteld gaat worden. Vanaf het eerste jaar 2007 is het aantal geclaimde postcodegebieden toegenomen van 500 naar 750, een jaarlijkse groei van ruim 8%. Dit geeft aan dat MUS een aantrekkelijk telproject is en ondanks de 'concurrentie' van bijvoorbeeld de Vogelatlas blijft groeien.

Nieuwe tellers

MUS trekt vooral nieuwe tellers aan voor Sovon, waaronder een belangrijk aandeel vrouwen. Een verdere groei van MUS is nog steeds noodzakelijk om een betere landelijke dekking te krijgen, maar ook om van meer soorten (regionale) trends te kunnen maken. MUS-tellers geven aan dat het tellen eenvoudig, verrassend en zinvol is.

Deze week werd de Stadsvogelbalans gepresenteerd op basis van gegevens van MUS.