Slaapplaats Kolganzen op de Rijnstrangen. Foto: Olaf Klaassen

7 januari slaapplaatstelling ganzen en zwanen

Begin het nieuwe jaar met een ganzenslaapplaatstelling! De voorkeursdatum is 7 januari, maar er kan al worden geteld vanaf 31 december. Met kans op mooie aantallen. Zondagochtend 1 januari deed Olaf Klaassen alvast verslag van een slaapplaatstelling op Vroege Vogels, radio 1.

Door Olaf Klaassen, coördinator slaapplaatstellingen

In de eerste helft van januari is altijd de tweede en laatste landelijke slaapplaatstelling van ganzen en zwanen. In veel regio’s is dit de belangrijkste telling vanwege piekaantallen ganzen, al leverde de vorige telling op 19 november in sommige gebieden ook al mooie aantallen op.

Tellen in de vakantie

7 januari is het laatste weekend van de vakantie. De telperiode van twee weken start al een week eerder en loopt van 31 december t/m 15 januari. Dat betekent dat je wat meer mogelijkheden hebt om een mooie ochtend uit te kiezen voor je telling. En wie weet is er nog een vacante slaapplaats in de buurt die om een telling vraagt. Watervogeltellers hebben de mogelijkheid om in het laatste weekend van de telperiode hun dagtelling te combineren met een slaapplaatstelling.

Start- en eindtijd

Op 7 januari gaat de zon op rond 08.45 uur, dus de ideale starttijd is 07.45 uur. De meeste ganzen vliegen uit tussen een half uur vóór en een half uur na zonsopkomst. Als je de slaapplaats niet goed kan overzien tel je zekerheidshalve door tot een uur na zonsopgang, tot 09.45 uur.

Telrichtlijnen

Ganzen en zwanen kunnen het beste ´s ochtends worden geteld, maar avonden lenen zich prima voor het opsporen van slaapplaatsen. Telrichtlijnen zijn te vinden op onze website, zie b.v. voor Kolgans (en dan Telrichtlijnen/Slaapplaatstelling). Voor algemene achtergrond informatie over slaapplaatstellingen kun je onze handleiding raadplegen, maar je kan ook altijd contact opnemen met ondergetekende.

Iedereen zeer bedankt voor gedaan telwerk in 2016 en we wensen jullie een goed en vogelrijk 2017!