Jonge Bosuilen. Links in beeld een bruine fase, rechts een grijze fase. Foto: Arend de Jong

51% meer Bosuilen dit voorjaar in het Noordhollands Duinreservaat

In 1980 begon Arend de Jong van de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland samen met 2 biologen, Rienk en Cees, met het tellen van Bosuilen in het Noordhollands Duinreservaat (NHD) terrein van Wijk aan Zee tot Egmond. Verkleumd en half ziek kwamen ze in dat jaar op 27 territoria. In 2015 staat de teller al op 77 paar, dankzij -alweer-  de muizenstand.

Door Arend de Jong

Daarna zijn de Bosuilen vanaf 1982 ieder jaar geteld in het NHD. Hoewel toen geen ARBO-wet was, kwamen ze er zelf wel achter dat je dat op windstille en droge avonden moet doen. Vanaf 1986 werden ook Staatsbosbeheer (SBB) en alle andere mogelijke plekken voor Bosuil geteld, van Wijk aan Zee tot de Hondsbossche Zeewering. Het aantal paren van de Bosuil liep gestaag op van 54 in 1986 naar 113 in 1992. In dat jaar vestigde de Havik zich in de duinen. De Havik deed de Bosuilstand in één jaar tijd van 113 naar 83 paar zakken. Tien jaar later(2003) telden we nog maar 53 paar Bosuilen.

Havik ontwijken

In 2010 waren de uilen gewend aan de Havik en wisten die goed te ontwijken. Door pas te gaan jagen als ’s avonds de Havik slaapt en al te stoppen met hun muizenjacht voordat de roofvogel wakker wordt. Tot 2012 ging het de Bosuilen voor de wind. Het aantal paren steeg naar 77 in 2012. In het voorjaar 2012 hadden we in mei een aantal nachtvorstjes die de bloesem van beuk en eik deed bevriezen, waardoor de beuken en de eiken geen vrucht konden zetten. Gevolg: in de herfst geen beukennootjes en eikeltjes, waardoor de muizen in de winter van 2012/2013 onvoldoende te eten hadden. De muizen stierven van de honger, de Bosuilen hadden ook geen eten meer. Daardoor zakte het aantal paren naar 65 in 2013. Maar deze 65 paar hadden nog niet voldoende te eten voor hun nakomelingen, dus de uilenstand zakte verder naar 53 paar in 2014.

Muizenplaag

Inmiddels was er een muizenplaag begonnen in de duinen, omdat er toen weer voldoende eten voor de muizen was. En de sterkste uilen, die overgebleven waren van het hongerjaar 2013, die hebben zich voortgeplant in 2014 en hoe. We vonden in dit voorjaar 2015 zowaar 77 paar uilen en dat is een toename van 51%.

Aantal paren per jaar