Slaapplaats Grote Zilverreigers & Aalscholvers, Ooijpolder. Foto: Harvey van Diek

5 oktober Slaapplaatstelling Grote Zilverreigers en Aalscholvers

Dit weekend start de twee weken durende telperiode van de slaapplaatstelling van Grote Zilverreigers en Aalscholvers (28 sep t/m 13 okt), met 5 oktober als voorkeursdatum. We hopen dat de tellers hun slaapplaats weer willen tellen. Weet je niet zeker of een slaapplaats al wordt geteld kun je kijken bij vacante gebieden (www.sovon.nl/Inloggen en dan Slaapplaatsen/Vacante gebieden), maar een mailtje of telefoontje naar een van de regionale Slaapplaatscoördinatoren is net zo makkelijk.

Gecombineerde telling

Het telschema van de slaapplaatstellingen is vanaf dit seizoen iets compacter geworden. Dit komt onder meer omdat de teldata van Aalscholvers en Grote Zilverreigers zijn samengevoegd. Er is namelijk voldoende overlap in de piekperiodes van beide soorten. Bovendien blijken deze soorten vaak dezelfde slaapplaatsen te gebruiken. En dat is niet zonder reden, want Grote Zilverreigers kunnen profiteren van het jaaggedrag van Aalscholvers. Door de van de slaapplaats vertrekkende Aalscholvers te volgen staan ze eerste rang bij groepen vissende Aalscholvers die de visjes richting de oevers opjagen.

Hoe vaak tellen?

Vanaf dit seizoen zijn er voor de Grote Zilverreiger en Aalscholver nog maar twee tellingen, net zoals dat voor de andere soorten ook al gold. Voor de Grote Zilverreiger is daarbij de decembertelling gesneuveld. Dat deden we een beetje met pijn in het hart, want bij slaapplaatstellingen geldt: hoe meer tellingen (vooral in de piekperiode!), hoe robuuster de gegevens. We vonden het echter belangrijker om één lijn te trekken in de landelijk teldata. In deze nieuwe opzet zijn de teldata dan de verplichte telmomenten, en daarbuiten hopen we zoveel mogelijk extra tellingen te mogen verwelkomen. Als je dat van plan bent, en graag advies wilt over de ideale telfrequentie, neem dan gerust contact met ons op. Het gewoon voortzetten van de decembertelling is een optie, maar de regionale piekperiode kan ook aanleiding geven om een extra telling in een andere maand uit te voeren.

Als het weer zo blijft als vandaag, staan ons nog een boel mooie avondjes te wachten. Start uiterlijk een half uur voor zonsondergang, rond 18.30 uur.

Een fijne telling gewenst en we zien jullie resultaten graag tegemoet!