Smienten. Foto: Harvey van Diek

48e Midwintertelling

Komend weekend vindt de 48e editie van de jaarlijkse Midwintertelling plaats. In heel het land gaan dan ongeveer 1600 tellers op pad om watervogels te tellen.

De Midwintertelling wordt sinds 1967 georganiseerd. Hij maakt deel uit van een jaarlijkse internationale telling om de overwinterende watervogelpopulaties in de hele flyway van Azië tot Afrika in kaart te brengen.

Verspreiding

Tijdens de telling proberen we een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van aantallen en verspreiding van watervogels. Grindgaten, kleinere wateren, kanalen, beken, agrarische gebieden en bebouwde kommen worden onder de loep genomen. Dit jaar worden de resultaten ook gebruikt voor aantalsschattingen van overwinterende watervogels in de nieuwe Vogelatlas. Hoe groter de teldekking, hoe beter de schattingen zullen zijn!

Meedoen

Wil je ook je steentje bijdragen?  Kijk of er bij jou in de buurt nog niet-getelde gebieden liggen via deze link. Hier kunt je, indien ingelogd, direct een gebied claimen en telgegevens invoeren. Als je niet beschikt over een computer of internet, kun je ook bij ons vacante gebieden in jouw regio opvragen. Zoals gezegd richten we ons vooral op bebouwd gebied, op agrarisch gebied en op nieuwe (grind)plassen, want daar valt nog veel te winnen. We rekenen op jullie!