3e Gelderse Vogelaarsdag

31 oktober 2015  //  10.00-16.30 uur De Slenkenhorst, Harderwijk

Na Lintelo bij Aalten en Velp zijn we dit jaar te gast in Harderwijk. De Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe is ruim vijftig jaar geleden opgericht en heeft een rijke traditie van tellen, onderzoek en beschermen www.vbwnoordveluwe.nl Het boeiende programma is compleet. Zet 31 oktober alvast in je agenda.

 

Aan bod

Aan bod komen in de ochtend het belang van tellen en beschermen, Wilde en Kleine Zwanen op de Veluwerandmeren, toekomst voor de Rietlijster en de vraag of stuifzandherstel goed is broedvogels.

In de middag horen we over het langstlopende onderzoek aan de Boerenzwaluw, de Negendoder in de lift en de eerste resultaten van de Vogelatlas in Gelderland.

Excursie

Daarnaast kun je mee op excursie naar de Delta Schuitenbeek, Veluwerandmeren of Beekhuizerzand. Ook zijn er stands van diverse organisaties en is het een mooie gelegenheid om collega vogelaars te ontmoeten.

Aanmelding

Aanmelding voor de dag is gewenst (i.v.m. lunch) en voor de excursie verplicht.

 

Namens de organisatie,

Benno van de Hoek bennovdhoek@hotmail.com

 

De dag wordt mede mogelijk gemaakt door Sovon Vogelonderzoek & Vogelbescherming.

Foto: Negendoder met Grote Groene Sabelsprinkhaan (Harvey van Diek).