Middelste Bonte Specht. Foto: Ran Schols

355 paar Middelste Bonte Spechten in Twente

Eigenlijk onvoorstelbaar wanneer we terugkijken. Een kwart eeuw geleden een zeldzaamheid waarvan waarnemingen werden beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna. En nu: in grote delen van het land een bekende verschijning. De Middelste Bonte Specht...

In Twente hebben ze deze welkome nieuwkomer (die in deze regio incidenteel ook eerder broedde) vanaf de jaarlijkse vestiging in 2004 voorbeeldig bijgehouden. Dat werd van jaar op jaar een intensievere klus, met al die geschikte fraaie bossen die Twente rijk is. Heel bijzonder dat het jaarlijks weer lukt om een gebiedsdekkende inventarisatie voor elkaar te krijgen, hulde aan tellers en organisator!

Nieuwe sprong

De opmars van de Middelste Bonte Specht in Twente is krachtig maar verloopt met wat horten en stoten. Na een fikse toename volgt steevast een wat 'minder' jaar met stabiele of licht afgenomen aantallen. Zo'n jaar was 2017 toen de stand in Twente ietsje terugviel. Maar daarna ronkte de motor als vanouds. In twee jaar tijds namen de aantallen met ruim eenderde toe. In 2019 zijn 355 territoria gekarteerd!

Niet overal

De recente toename blijft grotendeels beperkt tot gebieden die tot nu toe dunnetjes of in het geheel niet bezet waren. Daaronder vallen onder meer kleine loofbossen en bossen tegen de stadsrand. In gebieden die vanaf het prille begin bezet zijn, zoals de gemeente Losser, nemen de aantallen nog maar weinig toe en lijken alle geschikte plekken inmiddels bezet te zijn. Maar van Middelste Bonte Spechten verbaast ons zo langzamerhand niets meer, dus wie weet...

Elders

Het is nog even wachten op een totaaloverzicht voor ons land. Maar ook berichten uit bijvoorbeeld Limburg, waar dit jaar eveneens wordt gestreefd naar een complete inventarisatie, wijzen op een minstens lokale uitbreiding. Spannende soort, deze specht, en wat zou het boeiend zijn om meer te weten over bijvoorbeeld het nestsucces. Zou dat de jaarlijkse verschillen (sprong of stilstand) kunnen verklaren? Het op afstand systematisch volgen van een aantal nesten (vliegen er jongen uit?) kan hier misschien meer licht op werpen.

Het verslag over de Twentse telling in 2019, van de hand van 'mister Mibo' Ben Hulzebos, is hier te lezen. De kolonisatie van Nederland is goed te volgen via de kaarten van de Vogelatlas.