230 steltloperonderzoekers op de foto - Wader Study Group in Workum | Foto Jan van de Kam

230 internationale steltloperonderzoekers bijeen in Workum

Van 28 september tot en met 1 oktober vond in Workum de conferentie van de International Wader Study Group (IWSG) plaats. De conferentie in Workum duurde vier dagen, bracht 230 steltloperliefhebbers bij elkaar, van alle continenten. 

De IWSG is een enthousiaste, internationale groep “waderologists” die zich beroepsmatig, vrijwillig of voor studie bezighouden met steltloperonderzoek. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomsten wordt nieuwe kennis over steltlopers uit alle delen van de wereld bijeen gebracht. 

Utopische weidevogellandschappen

De conferentie begon met een workshop waarbij deelnemers op grond van kennis de best mogelijke landschappen voor weidevogels als Watersnip, Kemphaan, Grutto en Kievit mochten creëren. Puur geschetst vanuit de wensen van de verschillende soorten.

Met die ‘utopische weidevogellandschappen’ werd het grutto-onderzoeksgebied van de Rijksuniversiteit Groningen in Zuidwest-Friesland ingericht. Het resultaat daarvan werd dezelfde avond in de bomvolle grote kerk van Workum aangeboden aan de provincie en het waterschap tijdens ‘A tribute to the godwits’, waarbij ook tal van artiesten een ode aan de Grutto brachten.

Lezingen, lezingen en nog eens lezingen

Zaterdag en zondag stonden in het teken van lezingen over steltloperonderzoek tijdens parallelle sessies. Ook waren er een drietal plenaire sessies, zoals die over de populatiedynamiek van Grutto’s en de rol van landschappelijke veranderingen, gedrag en klimaat door Rosemarie Kentie, tegenwoordig verbonden aan de universiteit van Oxford.

Op de zaterdag sloot de dag af met de voorstellingen ‘Migration of Birds’ van Theunis Piersma en Sytze Pruiksma.

Workum succes

Op maandag werd de conferentie afgesloten met excursies naar Wieringen, de Friese Waddenkust, de Workumerwaard en de Fluessen. Daarmee kwam een einde aan een zeer geslaagde en druk bezochte conferentie, die we met een enthousiaste groep vrijwilligers in Friesland opzetten.

Ieder jaar is de Wader Study Group Conference een happening waarbij je geprikkeld door gepassioneerd onderzoek thuiskomt vol ideeën en motivatie om weer vol in veldwerk en artikelen te duiken. En kun je weer een jaar vooruit. En dan komt de IWSG volgend jaar september opnieuw bijeen, maar dan in Morecambe in het noordwesten van Engeland.

 

Door: Romke Kleefstra

 

Foto: 

 

Link naar Wader Study Group: