Jonge Merel, vlierbessen etend. Bij ringvangst levert dat een besmeurd ringerszakje op. Foto: Harvey van Diek.

20e CES-seizoen: bovengemiddelde vangsten

Het Constant Effort Site project (CES) ging in 2014 haar 20e jaar van monitoring in. De eerste indrukken zijn positief: veel jonge vogels!

Het CES omvat sterk gestandaardiseerd ringwerk op vaste opstellingen, bedoeld om (onder andere) het broedsucces van zangvogels te bepalen. Dit gebeurt aan de hand van het aandeel jonge vogels dat in de zomer in de netten terechtkomt.

Populair project
Het project blijft erg populair onder vogelringers, met drie nieuwe vangplekken die erbij kwamen in het afgelopen jaar.  In totaal werden er op 43 vangplekken gegevens verzameld, die bruikbaar zijn voor nadere analyse omtrent overleving, dispersie en plaatstrouw van zangvogels.  Het totale aantal gevangen vogels was bovengemiddeld hoog; zo veel vogels werden zelfs nog nooit eerder in een CES-seizoen gevangen.

Veel jonge Merels en Roodborsten
De eerste berichten qua reproductie lijken positief voor met name bos- en struweelvogels, waar het aandeel jonge vogels hoog was, in het bijzonder bij de Merels en Roodborsten.  In de komende maanden worden alle gegevens nader geanalyseerd, zodat de balans opgemaakt kan worden. Spannend om te zien wat voor effecten het vroege voorjaar en zachte winter hebben gehad op de overleving en reproductie van zangvogels!