2020 | Jaar van de Wilde Eend

De matige afname van onze meest talrijke en wijdverspreide watervogel, de Wilde Eend, houdt de gemoederen bezig. Sinds 1990 is ongeveer 30% van de Nederlands broedpopulatie verdwenen.

Zorgen om de Wilde Eend

Veel mensen trekken zich het lot van de Wilde Eend aan en maken zich zorgen. Waarom zou juist de Wilde Eend, die zich bij uitstek kan aanpassen aan menselijke veranderingen in het landschap, een neerwaartse trend laten zien? Inmiddels zijn er aanwijzingen dat de overleving van kuikens te laag is om de populatie in stand te houden. Om erachter te komen of het daar werkelijk mis gaat en of dat het enige probleem is, zijn meer waarnemingen nodig. Hiermee kan dan een populatiemodel gemaakt worden om de 'gezondheid' van de populatie te berekenen. Tijdens het 'Jaar van' willen we proberen het mysterie van de Wilde Eend te ontrafelen.

Lezing op de Landelijke Dag

Op de Landelijke Dag van zaterdag 30 nov. (zie www.sovon.nl/ld) zal Sovon-onderzoeker Erik Kleyheeg die nauw betrokken is bij het Jaar van de Wilde Eend, meer vertellen over de achteruitgang van de Wilde Eend in ons land en zal hij de plannen voor het komend jaar ontvouwen. Bekijk nu alvast het leuke promo-filmpje van zijn lezing of klik hieronder op het plaatje.